10 účinných strategií pro získávání finančních prostředků pro neziskové organizace

Zveřejněno na 21 November, 2023. Aktualizace: 20 February, 2024.
10 účinných strategií pro získávání finančních prostředků pro neziskové organizace

Získávání finančních prostředků je klíčovým aspektem fungování neziskové organizace. Bez dostatečných finančních prostředků mají neziskové organizace problém plnit své poslání a pozitivně ovlivňovat dění ve svých komunitách. V tomto článku se budeme zabývat 10 účinnými strategiemi pro fundraising neziskových organizací, které jim mohou pomoci získat potřebné finanční prostředky na podporu jejich programů a iniciativ. Tyto strategie jsou nejen účinné, ale také praktické a mohou je realizovat organizace všech velikostí a typů. Přijetím těchto strategií mohou neziskové organizace zajistit svou finanční udržitelnost a nadále měnit své komunity k lepšímu.

Pochopení významu fundraisingu

Fundraising není jen o získávání peněz. Jde o budování vztahů, vytváření povědomí o účelu organizace a inspirování lidí k podpoře tohoto účelu. Jde o vyprávění příběhu organizace způsobem, který rezonuje s potenciálními dárci a motivuje je k příspěvku. Fundraising je kritickou součástí činnosti neziskové organizace a jeho úspěch může významně ovlivnit schopnost organizace sloužit své komunitě.

Chcete-li proces fundraisingu zefektivnit, zvažte využití moderních online nástrojů a platforem. Jednou z takových ideálních platforem pro získávání finančních prostředků pro organizace je 4fund.com. Tato inovativní platforma umožňuje neziskovým organizacím vytvářet fundraisingové kampaně snadno, efektivně a 100% zdarma! Už neváhejte - podívejte se, jak založit účet vaší organizace na 4fund.com, a začněte vybírat ještě dnes!

1. Vypracujte jasný plán fundraisingu

Než se vrhnete do fundraisingových aktivit, je nezbytné vypracovat jasný fundraisingový plán - plán pro fundraisingové úsilí organizace. Tento plán by měl nastínit cíle fundraisingu organizace, cílovou skupinu, strategie fundraisingu, časový plán a metody hodnocení. Plán by měl také identifikovat potenciální problémy a rizika a nastínit strategie k jejich zmírnění. Díky dobře definovanému plánu mohou neziskové organizace zůstat soustředěné a organizované během celého procesu fundraisingu.

Pokud jste takový plán dosud nevytvořili, podívejte se na našeho průvodce. Náš kontrolní seznam vám pomůže určit nejdůležitější oblasti, na které stojí za to myslet před zahájením kampaně.

2. Síla sociálních médií při fundraisingu

V dnešní digitální době představují platformy sociálních médií mocný nástroj pro fundraising neziskových organizací. Organizace mohou vytvářet poutavý obsah, sdílet úspěšné příběhy a propagovat fundraisingové kampaně na platformách, jako jsou Facebook, Twitter a Instagram. Organizacím umožňují oslovit globální publikum, komunikovat s příznivci v reálném čase a sdílet poutavé příběhy, které inspirují k dárcovství.

Díky sbírce na webu 4fund.com můžete svou fundraisingovou kampaň snadno sdílet na sociálních sítích pomocí vyhrazených tlačítek. A co víc - pomocí sledovacích odkazů můžete v reálném čase kontrolovat statistiky vstupů a příspěvků ze sdíleného odkazu. 4fund.com umožňuje snadno vytvářet opakované sbírky a vybírat peníze od svého publika.

3. Plánování a realizace úspěšných fundraisingových akcía

Fundraisingové akce jsou oblíbeným a účinným způsobem získávání finančních prostředků pro neziskové organizace. Akce mohou být různé, od galavečerů a aukcí až po charitativní běhy a prodej pečiva. Neziskové organizace mohou při pořádání těchto akcí a získávání dárců využívat své sítě a komunitu. K uspořádání akce je třeba stanovit jasné cíle akce, naplánovat logistiku, propagovat akci a navázat kontakt s účastníky.

Charity run as a fundraising event

Během akce se obvykle vybírají finanční prostředky do kasiček. Ale co když někdo nemá u sebe hotovost? Vytiskněte plakáty nebo použijte QR kódy a podpořte podporu online! Nezapomeňte účastníkům poděkovat a podělit se o dopad jejich darů.

4. Výhody firemního sponzorství

Firemní sponzorství může výrazně podpořit úsilí neziskových organizací o získávání finančních prostředků. Neziskové organizace mohou oslovit místní podniky a korporace s žádostí o finanční podporu nebo věcné dary. Na oplátku mohou organizace nabídnout sponzorům uznání a zviditelnění prostřednictvím svých marketingových materiálů a akcí. Budování pevných vztahů s firemními sponzory může vést k dlouhodobému partnerství a trvalému financování.

5. Strategie pro získávání individuálních dárců

Individuální dárci hrají při získávání finančních prostředků neziskových organizací zásadní roli. Neziskové organizace by se měly zaměřit na kultivaci vztahů s individuálními dárci tím, že s nimi budou pravidelně komunikovat, sdílet s nimi příběhy o dopadech a vyjadřovat jim vděčnost za jejich podporu. Personalizované výzvy a uznání dárců mohou významně přispět k budování loajální dárcovské základny a podpoře opakovaných darů.

Na webu 4fund.com můžete budovat vztahy s podporovateli na dálku - nastavit obsah s poděkováním za dar nebo přidávat novinky o sbírce. Kromě toho máte jako organizátor přístup k e-mailovým adresám přispěvatelů a můžete je kontaktovat ohledně své kampaně - povzbuzovat k dalším darům, sdílení nebo je jednoduše informovat o průběhu.

6. Spouštění kampaní pro vzájemnou sbírku finančních prostředků

Peer-to-peer fundraisingové kampaně umožňují podporovatelům získávat finanční prostředky jménem neziskové organizace. Na webu 4fund.com si mohou jednotlivci založit kasičku pro vaši sbírku a sdílet ji se svými sítěmi - přáteli, rodinou a kolegy. Tato strategie nejen rozšiřuje dosah fundraisingové kampaně, ale také povzbuzuje příznivce k aktivnímu zapojení do poslání organizace.

7. Nabídněte pobídky a odměny

Pobídky a odměny mohou být pro dárce silnou motivací. Neziskové organizace mohou jednotlivcům, kteří přispějí nad určitou hranici, nabídnout drobné pozornosti, například značkové zboží nebo exkluzivní přístup na akce. Tyto pobídky nejen vyjadřují uznání za příspěvky dárců, ale také vytvářejí pocit exkluzivity a sounáležitosti.


Na webu 4fund.com můžete snadno přidávat odměny a aukce. Kromě fyzických předmětů můžete za dar nabídnout také odměny ke stažení, jako jsou elektronické knihy, slevové kódy, vstupenky nebo přístup do videogalerií či fotogalerií, které přispěvatel obdrží automaticky a vy nemusíte pamatovat na jejich odeslání! Navíc můžete umožnit, aby odměny do sbírky přidávali i ostatní - vaše komunita tak může podpořit váš cíl nejen finančně, ale také tím, že se do sbírky zapojí.

8. Založte měsíční dárcovské programy

Programy měsíčních darů představují pro neziskové organizace stabilní a předvídatelný zdroj příjmů. Podporou dárců k pravidelným měsíčním příspěvkům si organizace mohou zajistit stálý přísun finančních prostředků na podporu svých běžných programů a provozu. Na webu 4fund.com můžete vybírat měsíční podporu prostřednictvím opakovaných fundraisingových akcí. Programy měsíčních darů často vedou k vyššímu celkovému objemu darů v průběhu času, protože dárci pokračují ve své podpoře průběžně. Tyto programy navíc mohou posílit vztah mezi organizací a jejími dárci, protože dárci se cítí více zapojeni a spojeni s prací organizace.

9. Žádejte o granty

Granty jsou pro neziskové organizace cenným zdrojem financování. Existuje řada nadací, vládních agentur a společností, které nabízejí granty na podporu různých cílů. Neziskové organizace by měly vyhledávat a identifikovat grantové příležitosti, které jsou v souladu s jejich posláním a programy. Napsání přesvědčivých návrhů na granty a jejich včasné předložení může výrazně zvýšit šance na získání finančních prostředků.

10. Spolupracujte s dalšími neziskovými organizacemi

Spolupráce s jinými neziskovými organizacemi může být pro úsilí o získávání finančních prostředků oboustranně výhodná. Díky spolupráci s organizacemi, které mají podobné poslání nebo cílovou skupinu, mohou neziskové organizace spojit své zdroje a oslovit větší základnu dárců. Společné fundraisingové akce, kampaně pod společnou značkou a společné marketingové úsilí mohou neziskovým organizacím pomoci maximalizovat jejich fundraisingový potenciál. Na tomto místě vás srdečně zveme ke spolupráci s nadací To se uda - díky našim dlouholetým zkušenostem s fundraisingem společně jistě zrealizujeme úspěšnou kampaň!


Potřebujete další nápady a návrhy na fundraising? Na 4fund.com můžete získat peníze najakýkoli zákonný účel! Váš nápad nemusí vzbudit velkou pozornost ve vašem okolí, ale na internetu může být velkým hitem.

Získávání finančních prostředků je pro neziskové organizace nepřetržitý proces. Zavedením těchto 10 účinných strategií mohou neziskové organizace diverzifikovat své úsilí o získávání finančních prostředků, navázat kontakt s příznivci a zajistit potřebné finanční prostředky, aby mohly mít trvalý dopad na své komunity. 4fund.com je ideální platformou pro potřeby fundraisingu vaší organizace - zaregistrujte se 100% zdarma právě teď.

Button redirecting to the fundraiser creation form

Nezapomeňte, že úspěch při fundraisingu vyžaduje odhodlání, kreativitu a skutečné nadšení pro poslání organizace. Efektivní fundraising tedy není jen o získávání peněz - je to o tom, jak něco změnit.

Každá kampaň může být velmi úspěšná, pokud si najde své příznivce. Je důležité, abyste svou fundraisingovou kampaň propagovali na sociálních sítích i mimo ně. Nebe je limitem!

Sledujte náš blog a profily na sociálních sítích, kde najdete nejnovější tipy a návody. Podívejte se na naše nejčastější dotazy a další články, kde se dozvíte více o vedení úspěšné sbírky na 4fund.com!


Přemýšlíte o vytvoření vlastní sbírky? Seznamte se s námi blíže a zjistěte, proč stojí za to to zkusit!

Nejdříve ze všeho - jak to funguje?

Je to jednoduché - přejděte na stránky 4fund.com, zadejte, kolik peněz chcete vybrat, na co je hodláte utratit, a máte hotovo! Po krátkém ověření budete moci využívat všechny funkce portálu bez omezení. Prostředky ze své sbírky můžete vybírat, kdykoli budete chtít, tak často, jak budete potřebovat, a díky možnosti expresního výběru obdržíte prostředky na svůj účet do několika minut od objednání! A co je důležité - portál 4fund.com je udržován především z darů - portál můžete využívat 100% zdarma. Od fundraiserů ani podporovatelů neúčtujeme žádné povinné poplatky.

Za druhé - funguje to?

Po 10 letech vývoje k vám přicházíme jako lídři polského crowdfundingového trhu. Poláci na portálu zrzutka.pl (polský název portálu 4fund.com) shromáždili více než jednu miliardu zlotých! Mezi naše největší akce patří sbírka #TogetherForUkraine, která vynesla téměř 700 000 eur, nebo sbírka pro Linku pomoci v krizi, která za pouhé dva dny vynesla více než 380 000 eur.

4fund.com jsou však především desítky tisíc soukromých sbírek - narozeniny, výlety, společné iniciativy osad a další.

Sbírejte jednorázově nebo v modelu předplatného a realizujte své cíle s 4fund.com!


Facebook Twitter


Komentáře 1

nebo Zaregistrujte se a přidejte komentář.

  • GW
    gulshan whydonate

    "Pro neziskové organizace může být hledání sponzorů a rozhodování o modelu financování jejich organizace jedním z nejnáročnějších úkolů. Každá organizace potřebuje peníze, aby se udržela nad vodou, a neziskové organizace samozřejmě nejsou výjimkou. Peníze jsou častým tématem rozhovorů mezi profesionály z neziskových organizací a diskuse o hledání sponzorů jsou v době ekonomické nestability ještě vášnivější.

    Pro informaci: https://whydonate.com/cs/blog/hledani-sponzoru/