Какво проверяваме в 4fund.com или кога да докладваме за подозрителен набирател на средства?

Публикувано на 21 November, 2023. Актуализация: 6 December, 2023.
Какво проверяваме в 4fund.com или кога да докладваме за подозрителен набирател на средства?

От самото начало на съществуването ни всички потребители на нашия портал могат да докладват за предполагаеми злоупотреби, извършени от организатор на всяка създадена при нас кампания за набиране на средства. Вижте кога трябва да го използвате!

С помощта на бутона "докладвай злоупотреба" всеки може да сподели подозренията си относно създадени в нашия портал организации за набиране на средства. Нашите служители анализират всички такива доклади. Неведнъж се е случвало именно чрез този метод да получим първата информация, довела до разкриване на опити за измама на нашия сайт, за които винаги съобщаваме на съответните правоприлагащи органи, или до установяване на наличието на друг вид злоупотреба, което води до премахване или блокиране на дадена кампания.

Радваме се, че нашите Потребители остават бдителни, тъй като това ни помага да откриваме по-бързо и ефективно всички възможни злоупотреби.

Независимо от това, по този канал получаваме и значителен брой неоснователни сигнали, които не показват, че даден Организатор е нарушил закона или условията на нашите правила. Това е често срещано явление, когато целта на даден Организатор е противоречива (а не забранена) и Организаторът получава значителна медийна популярност. По тази причина решихме да подготвим малък наръчник, който посочва какви видове отчети са най-полезни.

Като 4fund.com сме наясно, че нашите Потребители представляват цял спектър от социални и политически възгледи или религиозни убеждения. При създаването на правилата на нашия портал решихме, че никога няма да преценяваме дали тези възгледи са валидни. Ето защо в това отношение следваме принципа на пълна неутралност на светогледа. Девизът на нашия портал - издигни това, което искаш - е в основата на нашето функциониране, а единственото ограничение на тази свобода са правилата на общоприложимото право - описахме ги в тази статия.

От това следва и друго правило. Е, фактът, че даден фонд за набиране на средства е създаден на нашия портал, не означава, че ние, като 4fund.com, му оказваме някаква подкрепа. Това са само нашите Потребители, които, решавайки да дарят средства на конкретен Организатор, признават, че описаната от него цел заслужава внимание и заслужава да бъде подкрепена. Сумата, събрана в колекцията, идва изцяло от вноските на такива Потребители. До момента, в който самата цел на конкретен Организатор на събиране на средства би нарушила приложимото законодателство, не се чувстваме оправомощени да я преценяваме. Ето защо, въпреки че нашите служители - като всеки човек - имат свои възгледи и убеждения, когато извършват проверка на набиранията или преценяват легитимността на получените заявления, те трябва да оставят емоциите си настрана.

Заслужава да се отбележи също така, че средствата, дарени от дарителите на Организатора, не стават наша собственост в нито един момент. Ние поддържаме отделна платежна сметка за всеки участник в набирането на средства и собственик на всички средства, събрани там, става Организаторът веднага след получаването на плащането от Дарителите. В качеството си на доставчик на платежни услуги ние се подчиняваме на действащите закони, които посочват кога можем да блокираме средствата, събрани по такава сметка. Също така, те са точни дефиниции в нашите правила, които изчерпателно описват и кога можем да спрем даден набирател на средства и да върнем натрупаните средства на Дарителите. Тези разпоредби не могат да се тълкуват разширително - във всеки случай, в който решаваме да блокираме или принудително да премахнем даден набиращ средства, трябва да имаме солидно правно основание за това, подкрепено със солидна обосновка. В края на краищата, предприемайки подобна стъпка, ние се намесваме в правото на собственост на някой друг. От друга страна, сигурността на платежната система се основава на факта, че всеки, който съхранява парите си в нея, трябва да е сигурен, че никой никога няма да може несправедливо да го лиши от достъп до тези средства.

Нашият портал използва едни от най-усъвършенстваните процедури за проверка сред всички сайтове за групово финансиране в Полша и Европа. Те обаче се фокусират върху откриването на такива злоупотреби на Организаторите на фондонабиране, за които ще можем да предприемем съответните мерки, т.е. злоупотреби, извършени директно в нашия портал и пряко свързани с провежданото при нас фондонабиране. Трябва да помните, че 4fund.com не е - и не се стреми да бъде - съд, прокуратура или друга организация, създадена за разследване на незаконни действия. Това означава, че невинаги ще можем да следваме предложенията на подателя, въпреки че, ако бъдат докладвани на съответния орган, те в крайна сметка биха могли да се окажат правилни.

По този начин, въпреки че полагаме големи усилия, за да гарантираме, че създадените при нас кампании за набиране на средства винаги са с легитимна цел, честни са и заявената от организатора цел е истинска, не можем да влезем в ролята на съдия и да отсъждаме частни спорове в нашия портал. По същия начин нямаме правомощия да съдим цялостното поведение на Организатора извън нашия портал или да провеждаме разследвания за откриване или потвърждаване на негово поведение, което не е пряко свързано с организираната от него кампания за набиране на средства. Когато решаваме дали да премахнем дадена колекция, също така не можем да разчитаме единствено на слухове, клюки или информация от медиите - въпреки че те понякога ни карат да започнем допълнителни дейности по проверка, за да определим тяхната достоверност.

За да улесним нашите Потребители, подготвихме списък с най-често срещаните ситуации, в които получените доклади ни помагат да проверим правилно събирачите на средства, както и тези, в които ще трябва да ги оценим като неоснователни:

И така, какво си струва да се докладва?

 • Подозрение, че самата цел на набиращия средства е незаконна. Не забравяйте, че чрез нашия уебсайт дарителите правят доброволни дарения на Организатора или сключват договор от друг вид (продажба, предоставяне на определени услуги). Независимо от това някои кампании за набиране на средства, още въз основа на описанието, могат да бъдат директно квалифицирани като нарушаващи закона. Набиранията на средства, които блокирахме в миналото въз основа на техните незаконни цели, бяха например организиране на хазартна игра, за чието провеждане Организаторът не е имал съответния лиценз, събиране на средства за покриване на глоба или мандат, създаване на "финансови средства", които могат да бъдат квалифицирани като финансова пирамида.
 • Подозрение, че описанието на самия организатор на събирането на средства нарушава приложимото законодателство. Такава ситуация възниква например, когато описанието подбужда към омраза или представлява възхвала на престъпление, или призовава към извършването му. Обърнете внимание обаче, че в много описания на кампании за набиране на средства може да се използва силен език, без да се нарушават границите на приложимото право - има групи, с чиито възгледи може дълбоко да не сте съгласни, но те също се ползват от конституционно гарантираната свобода на словото. Докато не включат нещо изрично забранено в описанието на кампанията за набиране на средства, тяхната свобода за подобно изразяване трябва да бъде уважавана.
 • Основателно подозрение, че целта на събирането на средства е нереална. В ситуациите, посочени в нашите разпоредби, проверяваме истинността на описанието на всички кампании за набиране на средства, които надвишават установеното ниво на сумата, събрана от даренията на дарителите. В такава ситуация винаги изискваме от Организатора да потвърди описаните обстоятелства с документи. Ако имаме основателни подозрения за даден участник в набирането на средства, прилагаме тази процедура за проверка на по-ранен етап. Ако разполагате с убедителни доказателства, че дадено събиране на средства е опит за измама - непременно сигнализирайте за това. Приемаме много сериозно всички опити за измама, направени в портала, тъй като искаме Потребителите да са сигурни, че дарените пари ще отидат за посочената цел. В тази връзка конкретната информация "от първа ръка" е особено ценна. Ако например сте лицето, описано в съдържанието на набирателната акция, например предполагаемият ѝ Бенефициент, или член на неговото семейство, а не познавате Организатора и никога не сте се свързвали с него, или в случай че познавате положението на Организатора и знаете, че той/тя включва неверни обстоятелства в описанието на набирателната акция - със сигурност ще искаме да чуем за такъв факт.
 • Обосновано подозрение, че Организаторът не превежда средства за обявената цел. В степента, определена в нашите разпоредби, можем да поискаме от Организатора на набирането на средства да докаже, че правилно изразходва набраните средства. Особено важна за нас при започването на този вид проверка е информацията, получена директно от Бенефициентите на фондонабиращите организации, които посочват, че Организаторът, противно на декларациите си, се въздържа да им превежда средства или да харчи пари от тяхно име.

А какво не си струва да се съобщава?

 • Набирането на средства, което противоречи на вашия мироглед. В нашия портал има много набиращи средства с описания, които представят силни политически, социални или етични възгледи. Ако представите противоположни възгледи, такива набиращи средства могат да предизвикат вашата неприязън. Това обаче никога не е достатъчна причина да ги блокираме.
 • Лични обвинения срещу Организатора. На нашия уебсайт извършваме проверка на набиращите средства, а не проверка на цялата личност на Организатора (проверяваме само неговата/нейната самоличност, съгласно съответните разпоредби). Точно както не преценяваме дали целта на даден организатор за набиране на средства - стига да е законна - заслужава подкрепа, така и не преценяваме нашите клиенти и не решаваме дали те или организациите, които представляват, заслужават възможността да набират средства на 4fund.com. На нашия портал всеки може да създаде легитимен фонд за набиране на средства.
 • Поведение на организатора, проявено извън портала 4fund.com. Отново трябва да подчертаем, че ние не сме орган, създаден да преследва престъпления, и не можем да извличаме последствия срещу Организаторите поради тяхно поведение, което не е пряко свързано с провежданата от тях кампания за набиране на средства и не прави самата кампания за набиране на средства ненадеждна или нейната цел незаконна. Ако Организаторът или свързани с него лица нарушат закона в "реалния свят", правилното място, където трябва да се съобщи за този факт, е полицията или прокуратурата.
 • Съдържание, което Организаторът публикува на сайтове, различни от 4fund.com. Не можем да носим отговорност за това, което Организаторът публикува на други места - правилното място, където да съобщите за това, е тогава порталът, където е публикувано това съдържание.
 • Съмнения относно данъчните споразумения на Организатора на събирането. 4fund.com не извършва данъчни разплащания за своите Потребители. Те сами носят отговорност за правилното изчисляване, деклариране и плащане на данъците.
 • Обвинения от медиите или социалните мрежи, чиято истинност е невъзможно да бъде доказана. 4fund.com не може да извлича последствия срещу своите клиенти въз основа на непроверима информация.
 • Множество доклади с едно и също или сходно съдържание, изпратени от много потребителски акаунти. Винаги легитимността на подадените съобщения, а не техният брой, определя нашите подходящи действия срещу Организатора. Често се сблъскваме със ситуация, в която група хора, недоволни от съществуването на колекция, противоречаща на техните възгледи, правят масови, неподкрепени с полезна информация доклади. Всички доклади винаги се проверяват от нашите служители и само един, оценен като основателен, води до започване на определени процедури за проверка срещу колекцията.


Мислите ли да създадете свой фонд за набиране на средства? Запознайте се по-добре с нас и разберете защо си струва да опитате!

Преди всичко - как работи?

Просто е - отидете на 4fund.com, въведете колко пари искате да съберете, за какво ще ги похарчите и сте готови! След кратка проверка ще можете да използвате всички функции на портала без ограничения. Можете да изтеглите средствата от вашия фонд за набиране на средства, когато пожелаете, толкова често, колкото ви е необходимо, а благодарение на опцията за експресно изтегляне ще получите средствата в сметката си в рамките на няколко минути след нареждането! И което е важно - 4fund.com се поддържа основно от дарения - можете да използвате портала 100% безплатно. Ние не събираме никакви задължителни такси от набиращите средства или подкрепящите ни.

Второ - работи ли това?

След 10 години развитие ние идваме при вас като лидери на полския пазар за групово финансиране. Поляците са набрали над един милиард злоти на zrzutka.pl (полското име на 4fund.com)! Сред най-големите ни акции са набирането на средства за #ЗаедноЗаУкрайна, което събра почти 700 000 евро, или набирането на средства за Кризисната линия за помощ, което само за два дни събра над 380 000 евро.

4fund.com обаче е преди всичко десетки хиляди частни акции за набиране на средства - рождени дни, пътувания, съвместни инициативи в населени места и други.

Събирайте еднократно или по абонаментен модел и реализирайте целите си с 4fund.com!

Facebook Twitter


Коментари 0

или Регистрирайте се , за да добавите коментар.

Все още няма коментари, коментирайте първи!