Политика за показване и търсене на съдържание в сайта 4fund.com

Показване на съдържанието на началната страница

На началната страница на нашия Уебсайт представяме три категории набирания на средства: "Забележителни набирания на средства", "Популярни днес", "Популяризирани текущи набирания на средства" и една категория награди, свързани с набирания на средства, наречена "Забележителни награди".

В категорията "Забележителни набирания на средства" представяме набрани от нашите служители набирания на средства, които смятаме за интересни, необичайни или заслужаващи подкрепа. Ние определяме продължителността и мястото на всеки Набиращ средства в тази категория. Тази промоция не включва никакви плащания или получени от нас облаги - ние самостоятелно решаваме кога и кои Набиратели на средства да бъдат представени.

Категорията "Популярни днес" показва Набирателите на средства, които са получили най-голямо количество дарения от Поддръжници през последните 24 часа. Набиращите средства в тази категория са подредени в низходящ ред въз основа на общата сума на Даренията. В тази категория могат да се появят всички Набиращи средства, независимо дали използват премиум услуги, или не. Те обаче трябва да отговарят на допълнителни критерии, включително да имат включено индексиране, активна възможност за получаване на Дарения и снимка на корицата. Показаните резултати се обновяват на всеки 10 минути.

Категорията "Промотирани текущи набирачи на средства" представя набирачи на средства, чиито организатори са закупили някоя от платените премиум услуги, налични на нашия уебсайт, като са включени в списъка с промотирани набирачи на средства или получават специално подчертаване в списъка. В тази категория първо се показват Набиращите средства със специални акценти, следвани от другите промотирани Набиращи средства. Набиращите средства се показват на случаен принцип. За да могат да бъдат включени в този списък, Набиращите средства трябва да са в процес на изпълнение и да са събрали минимална сума от 250,00 EUR (освен ако няма повече от пет Набиращи средства, които отговарят на това условие - в този случай условието не се прилага). Резултатите се опресняват на всеки 5 минути.

Допълнително, на началната страница на нашия Уебсайт, разполагаме и с категория, наречена "Забележителни награди", която включва награди, които считаме за изключителни поради техния уникален характер. Правилата, които регулират тази категория, са идентични с тези на категорията "Забележителни награди за набиране на средства".


Издирване и каталог на набиращи средства

В рамките на нашия Уебсайт предоставяме каталог на всички набиращи средства, създадени в платформата (). В каталога обаче ще се появят само онези Набирания на средства, за които е активирано индексирането.Каталогът позволява на потребителите да търсят Набирания на средства въз основа на ключови думи, фигуриращи в тяхното заглавие или описание. Потребителите могат също така да преглеждат Набирания на средства по вид (всички Набирания на средства, само промотирани Набирания на средства или само проверени Набирания на средства) и категория, определена от организатора (например "спорт", "пътуване"). Показаните резултати могат да бъдат допълнително стеснени с помощта на други критерии, като например датата на създаване на Набирателя на средства, общата събрана сума, местоположението и др.

Поредността на показване на резултатите от търсенето зависи от избрания от потребителя критерий. Наличните критерии са:

 • "Популярни днес" - Набиращите средства се показват въз основа на общата сума на даренията, получени през последните 24 часа, от най-високата към най-ниската.
 • "Най-много средства" - Набиращите средства се показват въз основа на общата сума на събраните средства, от най-високата до най-ниската.
 • "Най-малко средства" - Набиращите средства се показват въз основа на общата сума на събраните средства, от най-ниската до най-високата.
 • "Най-нови" - Набиращите средства се показват въз основа на датата на създаването им, от най-новата до най-старата.
 • "Най-стари" - Набиращите средства се показват въз основа на датата на създаването им, от най-стари до най-нови.
 • "Скоро приключва" - Набиращите средства се показват въз основа на времето, оставащо до приключването им, от най-краткото до най-дългото времетраене.
 • "Въз основа на последните актуализации" - Набиращите средства се показват въз основа на датата на последната актуализация, публикувана от организатора, от най-новите до по-старите актуализации.

Въпреки избрания от потребителя критерий за показване и условието, че се показват само Набиращи средства с включено индексиране, не прилагаме никакви други критерии за определяне на реда на показване на резултатите от търсенето. Ако няколко набиращи средства лица отговарят на едни и същи критерии в еднаква степен, датата на създаването им определя реда на показване.

Има обаче едно изключение от горното. Когато потребителят избере да преглежда само Популяризирани набиратели на средства, резултатите от търсенето ще бъдат показани по начин, при който първо се показват набирателите на средства, чиито Организатори са закупили допълнителни акценти в списъка на Популяризираните набиратели на средства, а след това - другите Популяризирани набиратели на средства, като редът на показването им се определя от избрания критерий за показване.


Награди за търсене и каталог

В портала предоставяме и каталог, който позволява разглеждане и търсене на награди, предлагани на Набиращите средства. Възможно е да се търсят Награди въз основа на ключови думи и да се стесняват показаните резултати по конкретни категории Награди (напр. "дом и градина", "електроника и музика"), както и по състояние ("нови", "използвани" или "всички"), местоположение или да се търсят предложения за Награди с наближаващ срок на годност. Предлагаме също така възможност за показване на Награди в рамките на избран ценови диапазон (от и до посочената сума).

Резултатите от търсенето се подреждат според избрания от потребителя критерий. Наличните критерии са:

 • "Популярни" - Наградите се показват въз основа на броя на закупените награди през последните 3 дни.
 • "Най-скъпи" - Наградите се показват, започвайки от най-високата цена и в низходящ ред.
 • "Най-евтини" - Наградите се показват, започвайки от най-ниската цена и във възходящ ред.
 • "Най-нови" - Наградите се показват въз основа на датата на добавянето им, от най-новите към по-старите.
 • "Най-стари" - Наградите се показват въз основа на датата на добавянето им, от най-стари към по-нови.

Освен избрания от потребителя критерий за показване и изискването да се показват само награди, присвоени на набиратели на средства с включено индексиране, не прилагаме никакви други критерии за определяне на реда на показване на резултатите от търсенето.