Информационна брошура на ЕК за правата на потребителите

Zrzutka.pl sp. z o.o., в съответствие с член 20г (1) от Закона от 19 август 2011 г. Относно платежните услуги, предоставя информационна брошура на Европейската комисия относно правата на потребителите при извършване на плащания в държавите членки.

Информационна брошура на Европейската комисия за правата на потребителите при извършване на плащания в държавите членки