id: v6wrwr

Operacja stopy | foot surgery | cirugía de pie

Operacja stopy | foot surgery | cirugía de pie

За какво ще набирате средства днес?
*изчислени към осреднени стойности в евро, вижте също полската версия на уебсайта, достъпна под домейна zrzutka.pl

Актуализации1

 • Aktualizacja


  Jestem po operacji już 2 tygodnie. Na chwilę obecną wszystko wygląda  dobrze. Opuchlizna powoli maleje, rana się goi i stopa coraz mniej boli.


  Na chwilę obecną całkowity koszt operacji i okołooperacyjnych to okolo 18500pln (4300euro). Na koszt składają się:


  Operacja i hospitalizacja 15630pln (3635euro)

  Rentgen 225pln (52euro)

  Rezonans magnetyczny  1290pln (300euro)

  Konsultacje lekarskie i badania krwi 670pln (155 euro)

  Leki po operacyjne 370pln (85euro)

  Masaz limfatyczny 130pln (30 euro)

  Bandaże, gazy itp. 200pln (45euro)


  I w dalszym ciągu czeka mnie koszt rehabilitacji który na chwilę obecną mogę szacować na około 4400pln (1000euro).


  Dziękuję wszystkim za dotychczasowe wsparcie. Każdą pomoc jest fla mnie istotna I pozwala mi na szybszy i lepszy powrót do pełnej aktywności.  Update


  I have been after surgery for 2 weeks now. For now, everything looks good. The swelling is slowly decreasing, the wound is healing and the foot hurts less and less.


  Currently, the total cost of surgery and perioperative costs is approximately PLN 18,500 (EUR 4,300). The cost includes:


  Surgery and hospitalization PLN 15,630 (EUR 3,635)

  X-ray PLN 225 (EUR 52)

  Magnetic resonance imaging PLN 1,290 (EUR 300)

  Medical consultations and blood tests PLN 670 (EUR 155)

  Post-operative medications PLN 370 (EUR 85)

  Lymphatic massage PLN 130 (EUR 30)

  Bandages, gauze, etc. PLN 200 (EUR 45)


  And I still have to pay for rehabilitation, which I can currently estimate at about PLN 4,400 (EUR 1,000).


  Thank you all for your support so far. Any help is important to me and allows me to return to full activity faster and better.  Actualización


  Llevo 2 semanas después de la cirugía. Por ahora, todo parece bien. La hinchazón va disminuyendo poco a poco, la herida va cicatrizando y el pie duele cada vez menos.


  Actualmente, el coste total de la cirugía y los costes perioperatorios es de aproximadamente 18.500 PLN (4.300 EUR). El costo incluye:


  Cirugía y hospitalización 15.630 PLN (3.635 EUR)

  Radiografía 225 PLN (52 EUR)

  Resonancia magnética: 1.290 PLN (300 EUR)

  Consultas médicas y análisis de sangre 670 PLN (155 EUR)

  Medicamentos postoperatorios 370 PLN (85 EUR)

  Masaje linfático 130 PLN (30 EUR)

  Vendas, gasas, etc. 200 PLN (45 EUR)


  Y todavía tengo que pagar la rehabilitación, que actualmente puedo calcular en unos 4.400 PLN (1.000 euros).


  Gracias a todos por su apoyo hasta ahora. Cualquier ayuda es importante para mí y me permite volver a la actividad plena más rápido y mejor.

  0Коментари
   
  2500 char

  Все още няма коментари, коментирайте първи!

  Прочетете повече
Все още няма актуализации.

Все още няма актуализации.

Описание

YqiKnL3eXTWFUP5C.jpg

🇵🇱PL (EN below, ES abajo)

VMHnUhIZLwjPLtpP.jpgCześć, nazywam sie Max jestem z zawodu instruktorem windsurfingu i fotografem, a jedną z moich pasji są góry - wspinaczka i wycieczki piesze. Na ogół nie proszę nikogo o pomoc w żadnej kwestii niestety wydarzyło się niespodziewane i 11.11.2023 doznałem kontuzji stopy. Od początku zostało mi powiedziane, że nie mam żadnych złamanych kości i szybko powinienem powrócić do pełnej sprawności. Po miesiącu i kilku wizytach u lekarza, który przypisał mi rehabilitację dalej odczuwałem dość mocny ból w okolicy sródstopia. Jednak lekarz medycyny pracy doszedł do wniosku że jestem gotów do powrotu do pracy. Na szczęście dalsze odczuwanie dyskomfortu podczas chodzenia zmusiło mnie do kontaktu z innymi lekarzami. Tak oto znalazłem się dzięki Nikodemowi na konsultacji u doktora Łukasza Luboińskiego z Carolina Medical Center. Niestety okazało się, że mam złamane 3 kości srodstopia i podwichniecie Lisfranca kwalifikujące się do jak najszybszej operacji. 


Aktualnie przygotowuje się do operacji której koszt wynosić będzie około 19000PLN (4400€). Jest to niestety kwota która dość mocno przekracza moje możliwości finansowe zwłaszcza że po operacji nie będę w stanie pracować przez około 6 miesięcy. Dodatkowo czek mnie także dość kosztowna i długa rechabilitacje po operacji. 


W tym momencie każdy cent się liczy dlatego proszę Ciebie o pomoc w sfinansowaniu operacji na którą się szykuje. Każdy cent przekarze na operacje i jeżeli to możliwe to też na rechabilitację aby móc jak najszybciej wrócić do wody i w góry. Dzięki wielkie wszystkim dobrym duszom za nawet minimalne wsparcia.


🇪🇸EN sorry its a Google Transfer 


Hi, my name is Max, I am a windsurfing instructor and photographer by profession, and one of my passions are mountains - climbing and hiking.  I usually don't ask anyone for help in any matter. Unfortunately, the unexpected happened and on November 11, 2023 I suffered a foot injury.  From the beginning I was told that I did not have any broken bones and that I should recover quickly.  After a month and several visits to the doctor who assigned me rehabilitation, I still felt quite severe pain in the metatarsal area.  However, the occupational medicine doctor concluded that I was ready to return to work.  Fortunately, continuing to experience discomfort while walking forced me to contact other doctors.  That's how, thanks to Nikodem, I had a consultation with Dr. Łukasz Luboiński from the Carolina Medical Center.  Unfortunately, it turned out that I had broken three metatarsal bones and a Lisfranc subluxation, requiring surgery as soon as possible.


 He is currently preparing for surgery which will cost approximately PLN 19,000 (€4,400).  Unfortunately, this is an amount that far exceeds my financial capabilities, especially since after the surgery I will not be able to work for about 6 months.  In addition, I also had to pay for quite expensive and long rehabilitation after the surgery.


 At this point, every cent counts, so I am asking you for help in financing the operation I am preparing for.  I will donate every cent to surgeries and, if possible, rehabilitation to be able to return to the water and the mountains as soon as possible.  Many thanks to all good souls for even the smallest support.


XWiGoJUf2Iri5btR.jpg🇬🇧ES lo siento, es traducción de Google 


Hola, mi nombre es Max, soy instructor de windsurf y fotógrafo de profesión, y una de mis pasiones es la montaña, la escalada y el senderismo.  Normalmente no pido ayuda a nadie en ningún asunto, lamentablemente sucedió lo inesperado y el 11 de noviembre de 2023 sufrí una lesión en el pie.  Desde el principio me dijeron que no tenía ningún hueso roto y que debía recuperarme rápidamente.  Después de un mes y varias visitas al médico que me asignó rehabilitación, todavía sentía un dolor bastante intenso en la zona del metatarsiano.  Sin embargo, el médico del trabajo concluyó que estaba listo para volver a trabajar.  Afortunadamente, seguir sintiendo molestias al caminar me obligó a contactar con otros médicos.  Así fue como gracias a Nikodem tuve una consulta con el Dr. Łukasz Luboiński del Centro Médico Carolina.  Desafortunadamente, resultó que tenía tres huesos metatarsianos rotos y una subluxación de Lisfranc, por lo que requería cirugía lo antes posible.


 Actualmente se está preparando para una cirugía que le costará aproximadamente 19.000 PLN (4.400 €).  Lamentablemente, esta es una cantidad que supera con creces mis capacidades económicas, sobre todo porque después de la cirugía no podré trabajar durante unos 6 meses.  Además, después de la operación tuve que pagar una rehabilitación bastante costosa y larga.


 A estas alturas cada céntimo cuenta, por eso les pido ayuda para financiar la operación que estoy preparando.  Donaré cada céntimo a cirugías y, si es posible, rehabilitación para poder volver al agua y a la montaña lo antes posible.  Muchas gracias a todas las buenas almas por incluso el más mínimo apoyo.
Все още няма описание.

Все още няма описание.

Местоположение

Все още никой не е създал кутия за пари за тази кампания за набиране на средства. Вашата кутия за пари може да е първата!

Дарения 42

CK
Carla Kohl
50 €
CE
Cesar
100 €
MM
Miguel Martin
50 €
AL
Aludena
50 €
JP
Emilio Peña Seco
100 €
JP
Jose Peña Seco
100 €
OC
Octavio
CA
Carli
50 €
PI
Piotr i Emi
скрит
ZO
Zofja
20 €
Вижте повече

Коментари 2

 
2500 char