id: hus67e

Renovation of a church

Renovation of a church

За какво ще набирате средства днес?
*Сумата е изразена в евро въз основа на среднопретегления курс на даренията, направени във всички валути. За повече информация посетете zrzutka.pl

Описание

Xo8QCpABavFOEzve.jpgZLy497U2ZFNzzhUd.jpgHelp us to renovate this church from a small village called Pestera, in Romania. We want to bring back the freshness for the people out there.

Все още няма описание.

Все още няма описание.

Местоположение

Дарения

все още няма дарения, дарете първи!

Все още няма дарения, дарете първи!

Дарете

Коментари

 
2500 символи
Zrzutka - Brak zdjęć

Все още няма коментари, коментирайте първи!