Informativna brošura ES o pravicah potrošnikov

Zrzutka.pl sp. z o.o. v skladu s členom 20d(1) zakona z dne 19. avgusta 2011. O plačilnih storitvah zagotavlja informativno brošuro Evropske komisije o pravicah potrošnikov pri izvajanju plačil v državah članicah.

Informativna brošura Evropske komisije o pravicah potrošnikov pri plačevanju v državah članicah