id: 28735w

Empowering African Graduates: Bridging the Gap to European Opportunities

Empowering African Graduates: Bridging the Gap to European Opportunities

Za kaj boste danes zbirali sredstva?
*Znesek, izražen v evrih na podlagi tehtanega povprečja donacij v vseh valutah. Za več podrobnosti obiščite tudi spletno stran zrzutka.pl

Opis

Hello! I'm Hornam, the Erasmus Mundus Coordinator for Ghana. I'm passionate about bridging the gap between recent Ghanaian graduates and graduate opportunities in Europe. By supporting our project, you're not just helping to create awareness, but you're also playing a key role in empowering these graduates to seize international opportunities. Every contribution makes a significant difference. Thank you for your generosity and belief in their potential!

Opisa še ni.

Opisa še ni.

Lokacija

Donacije 1

 
Skriti podatki
1,90 €

Komentarji 2

 
2500 znaki