Ką tikriname 4fund.com arba kada pranešti apie įtartiną lėšų rinkėją?

Paskelbta 21 November, 2023. Atnaujinti: 6 December, 2023.
Ką tikriname 4fund.com arba kada pranešti apie įtartiną lėšų rinkėją?

Nuo pat mūsų egzistavimo pradžios visi mūsų portalo naudotojai gali pranešti apie įtariamą piktnaudžiavimą, kurį padarė bet kurio mūsų sukurto lėšų rinkimo organizatoriaus. Peržiūrėkite, kada turėtumėte ja pasinaudoti!

Naudodamasis mygtuku "Pranešti apie piktnaudžiavimą" kiekvienas gali pasidalyti savo įtarimais dėl mūsų portale sukurtų lėšų rinkimo renginių. Mūsų darbuotojai analizuoja visus tokius pranešimus. Ne kartą yra nutikę, kad būtent šiuo būdu gavome pirmąją informaciją, padėjusią aptikti bandymus sukčiauti mūsų svetainėje, apie kuriuos visada pranešame atitinkamoms teisėsaugos institucijoms, arba nustatyti kitokio pobūdžio piktnaudžiavimą, dėl kurio buvo pašalinta arba užblokuota konkreti kampanija.

Džiaugiamės, kad mūsų Naudotojai išlieka budrūs, nes tai padeda mums greičiau ir veiksmingiau nustatyti visus galimus piktnaudžiavimo atvejus.

Vis dėlto šiuo kanalu gauname ir nemažai nepagrįstų pranešimų, kurie nerodo, kad konkretus Organizatorius pažeidė įstatymus ar mūsų taisyklių sąlygas. Tai dažni atvejai, kai konkretaus lėšų rinkimo tikslas yra prieštaringas (o ne uždraustas) ir lėšų rinkimas sulaukia didelio atgarsio žiniasklaidoje. Dėl šios priežasties nusprendėme parengti nedidelį vadovą, kuriame nurodoma, kokių tipų pranešimai yra naudingiausi.

Būdami 4fund.com, suprantame, kad mūsų Naudotojai atstovauja įvairiausioms socialinėms ir politinėms pažiūroms ar religiniams įsitikinimams. Kurdami savo portalo taisykles nusprendėme, kad niekada nesiimsime spręsti, ar tokios pažiūros yra pagrįstos. Todėl šiuo atžvilgiu laikomės visiško pasaulėžiūrinio neutralumo principo. Mūsų portalo šūkis - kelkite tai, ko norite - yra mūsų veikimo pagrindas, o vienintelis šios laisvės apribojimas yra visuotinai taikomos teisės normos - jas aprašėme šiame straipsnyje.

Iš to išplaukia dar viena taisyklė. Na, o tai, kad mūsų portale įsteigta tam tikra lėšų rinkimo priemonė, nereiškia, kad mes, kaip 4fund.com, jai teikiame kokią nors paramą. Tai tik mūsų Naudotojai, kurie, nuspręsdami aukoti konkrečiam Organizatoriui, pripažįsta, kad jų aprašytas tikslas yra vertas dėmesio ir nusipelno paramos. Visa rinkimuose surinkta suma gaunama tik iš tokių Naudotojų įnašų. Kol pats konkretaus lėšų rinkimo tikslas nepažeidžia galiojančių įstatymų, nesijaučiame turintys teisę jį vertinti. Todėl, nors mūsų darbuotojai - kaip ir kiekvienas žmogus - turi savo nuomonę ir įsitikinimus, atlikdami rinkliavų patikrinimą ar vertindami gautų paraiškų teisėtumą, jie privalo atidėti savo emocijas į šalį.

Taip pat verta pažymėti, kad aukotojų organizatoriui paaukotos lėšos niekuomet netampa mūsų nuosavybe. Kiekvienam lėšų rinkėjui turime atskirą mokėjimo sąskaitą, o visų ten surinktų lėšų savininku tampa Organizatorius, kai tik iš Aukojančiųjų gaunamas mokėjimas. Mums, kaip mokėjimo paslaugų teikėjui, taikomi galiojantys įstatymai, kuriuose nurodyta, kada galime blokuoti tokioje sąskaitoje surinktas lėšas. Be to, jie yra tiksliai apibrėžti mūsų taisyklėse, kuriose išsamiai aprašyta ir tai, kada galime sustabdyti tam tikrą lėšų rinkimą ir grąžinti sukauptas lėšas Rėmėjams. Šių taisyklių negalima aiškinti plečiamai - kiekvienu atveju, kai nusprendžiame užblokuoti arba priverstinai pašalinti lėšų rinkėją, turime turėti tvirtą teisinį pagrindą, paremtą svariais argumentais. Juk žengdami tokį žingsnį mes kišamės į kažkieno nuosavybės teises. Kita vertus, mokėjimo sistemos saugumas grindžiamas tuo, kad kiekvienas, kuris joje laiko savo pinigus, turėtų būti tikras, jog niekas niekada negalės neteisėtai atimti iš jo prieigos prie šių lėšų.

Mūsų portale taikomos vienos pažangiausių tikrinimo procedūrų tarp visų sutelktinio finansavimo svetainių Lenkijoje ir Europoje. Tačiau jomis daugiausia dėmesio skiriama tokiems lėšų rinkimo organizatorių piktnaudžiavimams, dėl kurių galėsime imtis atitinkamų veiksmų, t. y. piktnaudžiavimams, padarytiems tiesiogiai mūsų portale ir tiesiogiai susijusiems su pas mus vykdomu lėšų rinkimu, nustatyti. Turite atminti, kad 4fund.com nėra ir nesiekia būti teismu, prokuratūra ar kita organizacija, įsteigta neteisėtiems veiksmams tirti. Tai reiškia, kad ne visada galėsime vadovautis pateikėjo pasiūlymais, net jei apie juos pranešus atitinkamai institucijai, jie galiausiai gali pasirodyti teisingi.

Taigi, nors dedame daug pastangų, kad užtikrintume, jog pas mus sukurtos lėšų rinkimo priemonės visada būtų skirtos teisėtam tikslui, būtų sąžiningos, o organizatoriaus nurodytas tikslas būtų tikras, negalime įsijausti į teisėjo vaidmenį ir spręsti privačių ginčų mūsų portale. Taip pat neturime teisės vertinti bendro Organizatoriaus elgesio už mūsų portalo ribų ar atlikti tyrimus, kad nustatytume ar patvirtintume jo elgesį, kuris nėra tiesiogiai susijęs su jo organizuojama lėšų rinkimo priemone. Spręsdami, ar pašalinti rinkliavą, taip pat negalime remtis vien tik gandais, spėlionėmis ar žiniasklaidos informacija - nors dėl jų kartais tenka inicijuoti papildomus tikrinimo veiksmus, kad nustatytume jų tikrumą.

Kad mūsų Naudotojams būtų lengviau teikti pranešimus, parengėme dažniausiai pasitaikančių situacijų, kai gauti pranešimai padeda mums tinkamai patikrinti lėšų rinkėjus, sąrašą, taip pat tų, kai turėsime juos įvertinti kaip nepagrįstus:

Taigi apie ką verta pranešti?

 • Įtarimas, kad pats lėšų rinkėjo tikslas yra neteisėtas. Atminkite, kad per mūsų svetainę aukotojai savanoriškai aukoja organizatoriui arba sudaro kitokio pobūdžio sutartis (pardavimo, tam tikrų paslaugų teikimo). Nepaisant to, kai kurie lėšų rinkimo renginiai, jau remiantis aprašymu, gali būti tiesiogiai kvalifikuojami kaip pažeidžiantys įstatymus. Lėšų rinkėjai, kuriuos anksčiau blokavome pagal jų neteisėtus tikslus, buvo, pavyzdžiui, azartinių lošimų, kuriems organizuoti Organizatorius neturėjo atitinkamos licencijos, organizavimas, lėšų rinkimas baudai ar mandatui padengti, "finansinių priemonių", kurias galima kvalifikuoti kaip finansinę piramidę, kūrimas.
 • Įtarimas, kad pats lėšų rinkimo aprašymas pažeidžia galiojančius teisės aktus. Tokia situacija susidaro, pavyzdžiui, kai aprašyme kurstoma neapykanta, giriamas nusikaltimas arba raginama jį įvykdyti. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad daugelyje lėšų rinkimo aprašymų gali būti vartojami stiprūs žodžiai nepažeidžiant galiojančio įstatymo ribų - yra grupių, su kurių pažiūromis galite labai nesutikti, tačiau jos taip pat naudojasi konstitucijos garantuojama žodžio laisve. Kol jos lėšų rinkimo aprašyme neįtraukia nieko aiškiai draudžiamo, jų laisvė tokiai raiškai turi būti gerbiama.
 • Pagrįstas įtarimas, kad lėšų rinkimo tikslas yra nerealus. Mūsų nuostatuose nurodytais atvejais tikriname visų lėšų rinkimo akcijų, kurios viršija nustatytą iš aukotojų aukų surinktos sumos dydį, aprašymo tikrumą. Esant tokiai situacijai, visada prašome Organizatoriaus aprašytas aplinkybes patvirtinti dokumentais. Jei turime pagrįstų įtarimų dėl konkretaus lėšų rinkėjo, šią tikrinimo procedūrą taikome ankstesniame etape. Jei turite įtikinamų įrodymų, kad rinkliava yra bandymas sukčiauti - būtinai apie tai praneškite. Labai rimtai vertiname visus portale padarytus bandymus sukčiauti, nes norime, kad Naudotojai būtų tikri, jog paaukoti pinigai bus skirti nurodytam tikslui. Šiuo atžvilgiu konkreti informacija "iš pirmų rankų" yra ypač vertinga. Pavyzdžiui, jei esate rinkimo turinyje aprašytas asmuo, t. y. tariamas jo Paramos gavėjas, arba jo šeimos narys, o Organizatoriaus nepažįstate ir niekada su juo nesusisiekėte, arba tuo atveju, jei žinote Organizatoriaus situaciją ir žinote, kad jis į lėšų rinkimo aprašymą įtraukia tikrovės neatitinkančias aplinkybes - tikrai norėsime išgirsti apie tokį faktą.
 • Pagrįstų įtarimų, kad Organizatorius neperveda lėšų deklaruotam tikslui. Mūsų taisyklėse nustatyta apimtimi galime paprašyti lėšų rinkimo organizatoriaus įrodyti, kad jis tinkamai naudoja surinktas lėšas. Inicijuojant tokio pobūdžio patikrinimą mums ypač svarbi informacija, gauta tiesiogiai iš lėšų gavėjų, kurie nurodo, kad Organizatorius, priešingai savo deklaracijoms, vengia pervesti lėšas jiems arba išleisti lėšas jų vardu.

O apie ką neverta pranešti?

 • Lėšų rinkėjai, kurie prieštarauja jūsų pasaulėžiūrai. Mūsų portale yra daug lėšų rinkėjų, kurių aprašymuose pateikiamos tvirtos politinės, socialinės ar etinės pažiūros. Jei pateiksite priešingas pažiūras, tokie lėšų rinkėjai gali sukelti jūsų nemalonę. Tačiau tai niekada nėra pakankama priežastis, dėl kurios turėtume juos blokuoti.
 • Asmeniniai kaltinimai Organizatoriui. Savo svetainėje atliekame lėšų rinkėjų patikrinimą, o ne viso Organizatoriaus asmens patikrinimą (pagal atitinkamas taisykles tikriname tik jo tapatybę). Lygiai taip pat, kaip mes nevertiname, ar lėšų rinkėjo tikslas - jei jis yra teisėtas - yra vertas paramos, mes nevertiname savo klientų ir nesprendžiame, ar jie arba jų atstovaujamos organizacijos nusipelno galimybės rinkti lėšas svetainėje 4fund.com. Mūsų portale kiekvienas gali sukurti teisėtą lėšų rinkimo priemonę.
 • Organizatoriaus elgesys, pasireiškiantis už 4fund.com portalo ribų. Dar kartą turime pabrėžti, kad nesame institucija, įsteigta vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už nusikaltimus, ir negalime Organizatoriams taikyti pasekmių dėl jų elgesio, kuris nėra tiesiogiai susijęs su jų vykdoma lėšų rinkimo priemone ir nedaro pačios lėšų rinkimo priemonės nepatikimos ar jos tikslo neteisėto. Jei Organizatorius ar su juo susiję asmenys pažeidžia įstatymus "realiame pasaulyje", tinkama vieta, kuriai reikia pranešti apie šį faktą, yra policija arba prokuratūra.
 • Turinys, kurį Organizatorius skelbia kitose nei 4fund.com svetainėse. Mes negalime būti atsakingi už tai, ką Organizatorius skelbia kitur - tinkama vieta pranešti apie tai yra tada portalas, kuriame toks turinys buvo paskelbtas.
 • Abejonės dėl rinkimo organizatoriaus mokestinių atsiskaitymų. 4fund.com nevykdo savo Naudotojų mokestinių atsiskaitymų. Tik jie patys atsako už teisingą mokesčių apskaičiavimą, deklaravimą ir sumokėjimą.
 • Žiniasklaidos ar socialinių tinklų kaltinimai, kurių teisingumo neįmanoma įrodyti. 4fund.com negali daryti pasekmių savo klientams, remdamasi nepatikrinta informacija.
 • Keli tokio paties ar panašaus turinio pranešimai, išsiųsti iš daugelio naudotojo paskyrų. Mūsų atitinkamus veiksmus prieš Organizatorių visada lemia pranešimų teisėtumas, o ne jų skaičius. Dažnai susiduriame su situacija, kai grupė žmonių, nepatenkintų jų nuomonei prieštaraujančios kolekcijos egzistavimu, pateikia masinius, naudinga informacija neparemtus pranešimus. Visus pranešimus visada patikrina mūsų darbuotojai, ir tik vienas jų, įvertintas kaip teisėtas, lemia tam tikrų patikrinimo procedūrų prieš kolekciją inicijavimą.


Galvojate apie lėšų rinkimą? Susipažinkite su mumis geriau ir sužinokite, kodėl verta pabandyti!

Pirmiausia - kaip tai veikia?

Viskas paprasta - eikite į 4fund.com, įveskite, kiek pinigų norite surinkti, kam juos ketinate išleisti, ir viskas! Po trumpo patikrinimo galėsite naudotis visomis portalo funkcijomis be jokių apribojimų. Lėšas iš savo lėšų rinkimo priemonės galite atsiimti kada tik norite, taip dažnai, kaip jums reikia, o dėl skubaus atsiėmimo galimybės lėšas į savo sąskaitą gausite per kelias minutes nuo užsakymo! Kas svarbu - 4fund.com išlaikomas daugiausia iš aukų - portalu galite naudotis 100 % nemokamai. Iš lėšų rinkėjų ar rėmėjų neimame jokių privalomų mokesčių.

Antra - ar tai veikia?

Po 10 metų plėtros mes ateiname pas jus kaip Lenkijos sutelktinio finansavimo rinkos lyderiai. Lenkai zrzutka.pl (lenkiškas 4fund.com pavadinimas) svetainėje surinko daugiau nei milijardą zlotų! Tarp didžiausių mūsų akcijų - lėšų rinkimo akcija #TogetherForUkraine, per kurią surinkta beveik 700 000 eurų, arba lėšų rinkimo akcija Krizių pagalbos linijai, per kurią vos per dvi dienas surinkta daugiau nei 380 000 eurų.

Tačiau 4fund.com - tai visų pirma dešimtys tūkstančių privačių lėšų rinkimo akcijų - gimtadienių, kelionių, atsiskaitymo bendrų iniciatyvų ir kitų.

Rinkite vienkartines arba pagal prenumeratos modelį ir įgyvendinkite savo tikslus su 4fund.com!

"Facebook" "Twitter"


Komentarai 0

arba Užsiregistruokite ir pridėkite komentarą.

Komentarų dar nėra, komentuokite pirmieji!