EK informacinė brošiūra apie vartotojų teises

Zrzutka.pl sp. z o.o. pagal 2011 m. rugpjūčio 19 d. Įstatymo 20d straipsnio 1 dalį. Apie mokėjimo paslaugas, pateikia Europos Komisijos informacinę brošiūrą apie vartotojų teises atliekant mokėjimus valstybėse narėse.

Europos Komisijos informacinė brošiūra apie vartotojų teises atliekant mokėjimus valstybėse narėse