Sikkerhed

4fund.com er en del af Zrzutka.pl, en af de mest anerkendte polske udbydere af crowdfunding-hjemmesider. Baseret på tilladelsen udstedt af den polske finanstilsynsmyndighed (KNF) den 14. oktober 2019 fungerer vi som en licenseret udbyder af betalingstjenester, der er registreret i registret over udbydere af betalingstjenester under nummer IP48/2019. Du kan tjekke vores status her. Vi har anmeldt vores hensigt om at udbyde vores betalingstjenester i alle EU-lande på tværs af grænserne til vores tilsynsmyndighed, og det blev videresendt til alle de finansielle tilsynsmyndigheder i EU. Ingen myndigheder har gjort indsigelser mod, at vi udbyder sådanne tjenester i deres land, eller begrænset betingelserne for, at vi kan gøre det. Vi kan derfor lovligt udbyde betalingstjenester i hele EU.

Denne status forpligter os til at sikre de højeste sikkerhedsstandarder for dine betalinger og data.

1. Transaktionssikkerhed:

  • Betaling og udbetalingssikkerhed er garanteret af PayU - en af de førende europæiske platforme for betalingstjenester.
  • Hver forbindelse på 4fund.com er krypteret med et 256-bit GeoTrust-certifikat.
2. Fundraisers sikkerhed:

  • Vi foretager en grundig verificering af fundraisernes arrangører og i visse tilfælde fundraiserne selv - læs mere.
  • Vi hasher passwords - ingen, ikke engang vores medarbejdere, kan få adgang til dine passwords, da alle brugeres passwords er hashede.
  • Vi overvåger alle unormale eller usædvanlige hændelser i vores system 24/7.
3. Sikkerhed for dokumenter sendt under verificeringsprocessen:

  • Vi behandler aldrig nogen dokumenter uden det nødvendige juridiske samtykke fra de personer, som dokumenterne vedrører - læs mere
  • Dokumenterne uploades direkte via arrangørens panel på 4fund.com, der bruger en krypteret forbindelse.
  • Alle dokumenter gemmes i separate mapper, som kun er tilgængelige for vores autoriserede medarbejdere, der er direkte involveret i verificeringsprocessen, og overføres efterfølgende til krypterede eksterne lagringsenheder, der er afbrudt fra internettet, hvilket sikrer det højeste sikkerhedsniveau for opbevaring af de fortrolige data, der leveres til os.

Hvorfor kræver vi en scanning af et identitetsdokument?

Som licenseret udbyder af betalingstjenester har vi i henhold til gældende AML/TF-lovgivning pligt til at fastslå og bekræfte vores kunders identitet, herunder serien og nummeret på deres identitetsdokument, og til dette formål har vi brug for at få adgang til selve dokumentet og tage en kopi af det. Alle ID-kopier opbevares inden for den lovbestemte periode på krypterede eksterne lagringsenheder, der er afbrudt fra internettet, og de videregives aldrig til uautoriserede tredjeparter.