Ako vyzerá overenie používateľa na stránke 4fund.com?

Zverejnené na 21 November, 2023. Aktualizácia: 4 April, 2024.
Ako vyzerá overenie používateľa na stránke 4fund.com?

Bezpečnosť vašich finančných prostriedkov je pre nás na 4fund.com prioritou. K našim používateľom sa správame férovo a to isté očakávame aj od organizátorov zbierok. Preto vykonávame viacstupňové overovanie, o ktorom vám povieme niečo viac.

V prvom rade musíme zdôrazniť, že rozlišujeme dva typy overovania - overovanie totožnosti Používateľa a overovanie opisu fundraiserov, čo sú dva úplne odlišné procesy. Môže sa stať, že Používateľ, ktorý už má overený svoj profil, bude požiadaný o dodatočné overenie konkrétneho fundraisera - to je úplne normálne. Nižšie nájdete podrobnosti o oboch typoch overovania.

Overenie identity Používateľa

Prvým krokom je overenie údajov Používateľa. Je to potrebné na to, aby bolo vôbec možné prijímať platby. Prvým krokom je vyplnenie identifikačného formulára - nájdete ho v časti "Overenie účtu" v ponuke Konto používateľa. Formulár bude vyžadovať zadanie ďalších overovacích údajov.

Overenie len na základe údajov zadaných Používateľom by mohlo vyvolať opodstatnené pochybnosti - ako si môžete byť istí, že zadané údaje sú správne? Preto ďalším krokom overenia, ktorý natrvalo odomkne možnosť vyberať dary a vykonávať platby na účet fundraisera, je zaslanie skenov dokumentov a absolvovanie kontroly živosti (video a biometrické overenie). Ak sa údaje uvedené vo formulári ukážu ako nepravdivé, budeme musieť účet používateľa vymazať. Profily overených organizátorov dostanú modrú ikonu spoľahlivosti:

Picture shows information about verified fundraiser.


Overenie opisu fundraiserov

Overenie opisu fundraiserov sa vykonáva v zásade v štyroch bodoch:

  • keď zostatok daného fundraisera presiahne 5 000 EUR;

  • keď používateľ vyzbiera viac ako 12 500 EUR na všetkých fundraiseroch;

  • ak dostaneme hlásenie o zneužití alebo máme pochybnosti o spravodlivosti zbierky bez ohľadu na vyzbieranú sumu.

V prípade zakúpenia prémiovej funkcie alebo reklamy na Facebooku bude na začatie propagácie potrebné overenie opisu fundraisera. V ostatných prípadoch bude až do ukončenia procesu overenia pozastavená možnosť výberu vyzbieraných prostriedkov. Ak teda plánujete väčšiu kampaň a chcete sa vyhnúť neskoršiemu zablokovaniu výplaty, oplatí sa hneď na začiatku podniknúť overenie fundraisingu.

A čo je to overovanie? V prvom rade ide o potvrdenie, že účel uvedený v popise fundraisingu je skutočný. Typ požadovaných dokumentov závisí od zobrazenia konkrétnej zbierky. Je ťažké uviesť jedno presné pravidlo, čo budeme potrebovať. Uvedieme však najčastejšie príklady požadovaných overovacích dokumentov v závislosti od typu zbierky:

  • v prípade zbierky na liečbu - minimálne dva lekárske dokumenty potvrdzujúce všetky diagnózy z opisu zbierky. Dôležité je, že každý dokument musí byť opečiatkovaný a podpísaný lekárom;

  • pri overovaní fundraiserov po požiaroch a nehodách - tu je potrebné, aby ste nám predložili správu od hasičov alebo polície potvrdzujúcu udalosť;

  • pri zbierkach finančných prostriedkov na náklady na liečbu zvierat - jeden dokument potvrdzujúci diagnózu z opisu zbierky, podpísaný a opečiatkovaný veterinárnym lekárom;

  • v prípade zbierky vyhlásenej v prospech konkrétnej organizácie - ak zbierate finančné prostriedky napríklad na podporu útulku pre zvieratá alebo detského domova, je potrebné zaslať súhlas danej organizácie na overenie;

  • ak cieľ zbierky presahuje 35 000 EUR, je potrebné predložiť aj odhad nákladov na liečbu, rekonštrukciu alebo príslušný projekt;

  • ak sa fundraising uskutočňuje v prospech tretej osoby - okrem vyššie uvedených dokumentov je potrebné zaslať aj príslušný súhlas príjemcu alebo jeho rodiča/zákonného zástupcu, ako aj sken jeho dokladu totožnosti.

Overenie môže, ale nemusí byť jednorazové. Ak dostaneme žiadosť o už overenú zbierku a časť finančných prostriedkov z nej už bola vyplatená, môžeme vás požiadať aj o zaslanie dokladov potvrdzujúcich, že finančné prostriedky boli použité na účel uvedený v opise, t. j. účtenky alebo potvrdenia o prevode.

Všetky overovacie dokumenty je potrebné priložiť prostredníctvom osobitného formulára v zobrazení fundraisera. Týmto spôsobom zaručujeme, že údaje obsiahnuté v dokladoch sú plne zabezpečené.

Po dokončení overenia je editácia opisu fundraisera zablokovaná (všetky nové informácie môžete zverejniť na karte "Aktualizácie"). V prípade charitatívnych fundraiserov sa na stránke zbierky navyše zobrazí ikona spoľahlivosti s nápisom "Organizátor overil opis pomocou riadnych dokumentov.", čo zvyšuje dôveru darcov.

Ak Organizátor zbierky nezasiela požadovanú dokumentáciu alebo predložená dokumentácia nerozptýli pochybnosti nášho bezpečnostného oddelenia, účet môže byť zablokovaný a v prípade dôvodného podozrenia z podvodu oznámený prokuratúre. V prípade, že zbierka neprešla overením, vyzbierané prostriedky sa vrátia darcom. Okrem toho môže naša správa prijať opatrenia na zabránenie vytvárania nových účtov s použitím osobných údajov daného používateľa.

Postupy overovania na 4fund.com sa môžu zdať ťažkopádne alebo príliš komplikované, ale všetko to robíme preto, aby sme získali dôveru našich Darcov. Nie je tu priestor pre podvody alebo nejasné situácie - fungujeme transparentne a čestne a to isté očakávame od darcov. Vďaka tejto politike nám dôverujú státisíce Používateľov a ich pomoc sa dostáva k ľuďom, ktorí ju skutočne potrebujú.

Nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho newslettera!Facebook Twitter


Komentáre 0

alebo Zaregistrujte sa a pridať komentár.

Zatiaľ žiadne komentáre, komentujte ako prvý!