Co sprawdzić w 4fund.com lub kiedy zgłosić podejrzaną zbiórkę pieniędzy?

Napisano 15 grudnia, 2023. Aktualizacja: 15 grudnia, 2023.
Co sprawdzić w 4fund.com lub kiedy zgłosić podejrzaną zbiórkę pieniędzy?

Od początku naszego istnienia wszyscy Użytkownicy naszego portalu mają możliwość zgłoszenia podejrzenia nadużycia dokonanego przez Organizatora dowolnej zbiórki pieniędzy utworzonej za naszym pośrednictwem. Sprawdź, kiedy powinieneś z niej skorzystać!

Za pomocą przycisku "zgłoś nadużycie" każdy może podzielić się swoimi podejrzeniami dotyczącymi zbiórek utworzonych na naszym portalu. Nasi pracownicy analizują wszystkie takie zgłoszenia. Niejednokrotnie zdarzało się, że to właśnie tą drogą uzyskiwaliśmy pierwsze informacje, które prowadziły do wykrycia prób oszustw w naszym serwisie, które zawsze zgłaszamy odpowiednim organom ścigania, lub do ustalenia istnienia innego rodzaju nadużyć, prowadzących do usunięcia lub zablokowania danej kampanii.

Cieszymy się, że nasi Użytkownicy pozostają czujni, ponieważ pomaga nam to szybciej i skuteczniej wykrywać wszelkie możliwe nadużycia.

Niemniej jednak, otrzymujemy również znaczną liczbę nieuzasadnionych zgłoszeń za pośrednictwem tego kanału, które nie wskazują, że dany Organizator naruszył prawo lub warunki naszego regulaminu. Często zdarza się, że cel danej zbiórki jest kontrowersyjny (a nie zabroniony), a zbiórka zyskuje duży rozgłos medialny. Z tego powodu postanowiliśmy przygotować mały przewodnik, który wskazuje , jakie rodzaje raportów są najbardziej przydatne.

Jako 4fund.com zdajemy sobie sprawę, że nasi Użytkownicy reprezentują cały wachlarz poglądów społecznych, politycznych czy przekonań religijnych. Tworząc regulamin naszego portalu uznaliśmy, że nigdy nie będziemy oceniać, czy takie poglądy są słuszne. Dlatego w tym zakresie kierujemy się zasadą pełnej neutralności światopoglądowej. Hasło naszego portalu - zbieraj na co chcesz - jest podstawą naszego funkcjonowania, a jedynym ograniczeniem tej wolności są przepisy powszechnie obowiązującego prawa - opisaliśmy je w tym artykule.

Wynika z tego jeszcze jedna zasada. Otóż to, że dana zbiórka jest założona na naszym portalu nie oznacza, że my jako 4fund.com udzielamy jej jakiegokolwiek wsparcia. To wyłącznie nasi Użytkownicy, decydując się na wpłatę na rzecz konkretnego Organizatora, uznają, że opisywany przez niego cel jest godny uwagi i zasługuje na wsparcie. Kwota zebrana w zbiórce pochodzi w całości z wpłat takich Użytkowników. Dopóki sam cel danej zbiórki nie naruszałby obowiązującego prawa, nie czujemy się uprawnieni do jego oceny. Dlatego, choć nasi pracownicy - jak każdy człowiek - mają swoje poglądy i przekonania, prowadząc weryfikację zbiórek czy oceniając zasadność otrzymywanych przez nas zgłoszeń, muszą odłożyć emocje na bok.

Warto również zaznaczyć, że środki przekazywane Organizatorowi przez Darczyńców w żadnym momencie nie stają się naszą własnością. Dla każdej zbiórki prowadzimy osobny rachunek płatniczy, a właścicielem wszystkich zgromadzonych na nim środków staje się Organizator z chwilą otrzymania wpłaty od Darczyńców. Jako Dostawca Usług Płatniczych podlegamy obowiązującym przepisom prawa, które wskazują, kiedy możemy zablokować środki zgromadzone na takim rachunku. Również w naszym regulaminie znajdują się precyzyjne definicje, które wyczerpująco opisują, kiedy możemy przerwać daną zbiórkę i zwrócić zgromadzone środki Darczyńcom. Regulamin nie może być interpretowany rozszerzająco - w każdym przypadku, w którym decydujemy się na zablokowanie lub przymusowe usunięcie fundraisera, musimy mieć ku temu mocną podstawę prawną, popartą solidnym uzasadnieniem. W końcu podejmując taki krok, ingerujemy w czyjeś prawa majątkowe. Z drugiej strony, bezpieczeństwo systemu płatności opiera się na fakcie, że każdy, kto przechowuje tam swoje pieniądze, powinien mieć pewność, że nikt nigdy nie będzie w stanie bezpodstawnie pozbawić go dostępu do tych środków.

Nasz portal stosuje jedne z najbardziej zaawansowanych procedur weryfikacyjnych spośród wszystkich serwisów crowdfundingowych w Polsce i Europie. Skupiają się one jednak na wykrywaniu takich nadużyć Organizatorów zbiórek, w stosunku do których będziemy mogli podjąć odpowiednie kroki, tj. nadużyć dokonywanych bezpośrednio na naszym portalu i bezpośrednio związanych z prowadzoną u nas zbiórką. Należy pamiętać, że 4fund.com nie jest - i nie aspiruje do bycia - sądem, prokuraturą ani żadną inną organizacją powołaną do badania czynów niezgodnych z prawem. Oznacza to, że nie zawsze będziemy w stanie zastosować się do sugestii zgłaszającego, nawet jeśli, jeśli zostaną one zgłoszone odpowiednim władzom, mogą ostatecznie okazać się słuszne.

Tak więc, chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że zbiórki pieniędzy utworzone u nas są zawsze przeznaczone na uzasadniony cel, uczciwe, a cel zadeklarowany przez organizatora jest prawdziwy, nie możemy wejść w rolę sędziego i rozstrzygać prywatnych sporów na naszym portalu. Podobnie nie mamy uprawnień do oceniania ogólnego zachowania Organizatora poza naszym portalem ani prowadzenia dochodzeń w celu wykrycia lub potwierdzenia jego zachowania, które nie jest bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego zbiórką pieniędzy. Podejmując decyzję o usunięciu zbiórki, nie możemy również polegać wyłącznie na pogłoskach, plotkach lub informacjach medialnych - chociaż czasami powodują one, że inicjujemy dodatkowe działania weryfikacyjne w celu ustalenia ich prawdziwości.

Aby ułatwić naszym Użytkownikom dokonywanie zgłoszeń, przygotowaliśmy listę najczęstszych sytuacji, w których uzyskane zgłoszenia pomogą nam właściwie zweryfikować fundraiserów, a także tych, w których będziemy zmuszeni ocenić je jako bezpodstawne:

Co zatem warto zgłaszać?

 • Podejrzenie, że sam cel zbiórki jest niezgodny z prawem. Pamiętajmy, że za pośrednictwem naszej strony Darczyńcy dobrowolnie przekazują darowizny na rzecz Organizatora, bądź zawierają umowę innego rodzaju (sprzedaży, świadczenia określonych usług). Niemniej jednak, niektóre zbiórki, już na podstawie opisu, można wprost zakwalifikować jako naruszające prawo. Zablokowane przez nas w przeszłości zbiórki na podstawie ich niezgodnych z prawem celów polegały na przykład na organizowaniu gry hazardowej, na prowadzenie której organizator nie posiadał odpowiedniej licencji, zbieraniu środków na pokrycie grzywny lub mandatu, tworzeniu "wehikułów finansowych", które można zakwalifikować jako piramidę finansową.
 • Podejrzenie, że sam opis zbiórki narusza obowiązujące prawo. Taka sytuacja ma miejsce na przykład wtedy, gdy opis nawołuje do nienawiści, pochwala przestępstwo lub nawołuje do jego popełnienia. Należy jednak pamiętać, że wiele opisów zbiórek pieniędzy może używać mocnego języka bez naruszania granic obowiązującego prawa - istnieją grupy, z których poglądami można się głęboko nie zgadzać, ale one również korzystają z konstytucyjnie zagwarantowanej wolności słowa. Tak długo, jak nie zawierają one niczego wyraźnie zabronionego w opisie zbiórki pieniędzy, należy szanować ich wolność do wyrażania takich poglądów.
 • Uzasadnione podejrzenie, że cel zbiórki pieniędzy jest nierealny. W sytuacjach określonych w naszym regulaminie sprawdzamy autentyczność opisu wszystkich zbiórek pieniędzy, które przekraczają ustalony poziom kwoty zebranej z darowizn Darczyńców. W takiej sytuacji zawsze prosimy Organizatora o potwierdzenie opisanych okoliczności dokumentami. Jeśli mamy uzasadnione podejrzenia co do danej zbiórki, stosujemy tę procedurę weryfikacyjną na wcześniejszym etapie. Jeśli masz przekonujące dowody na to, że zbiórka jest próbą oszustwa - koniecznie to zgłoś. Wszelkie próby oszustw dokonywane na portalu traktujemy bardzo poważnie, ponieważ chcemy, aby Użytkownicy mieli pewność, że przekazane pieniądze trafią na wskazany cel. W tym względzie szczególnie cenne są konkretne informacje "z pierwszej ręki". Jeśli np. jesteś osobą opisaną w treści zbiórki, np. jej domniemanym Beneficjentem, lub członkiem jego rodziny, a nie znasz Organizatora i nigdy się z nim nie kontaktowałeś, lub w przypadku, gdy znasz sytuację Organizatora i wiesz, że w opisie zbiórki zawarł nieprawdziwe okoliczności - z pewnością będziemy chcieli o takim fakcie usłyszeć.
 • Uzasadnione podejrzenie, że Organizator nie przekazuje środków na zadeklarowany cel. W zakresie określonym w naszym regulaminie możemy poprosić Organizatora zbiórki o udowodnienie, że właściwie wydatkuje zebrane środki. Szczególnie istotne dla nas przy inicjowaniu tego typu weryfikacji są informacje otrzymywane bezpośrednio od Beneficjentów zbiórek, którzy wskazują, że Organizator, wbrew swoim deklaracjom, nie przekazuje im środków lub nie wydatkuje pieniędzy na ich rzecz.

A czego nie warto zgłaszać?

 • Fundraiserów, którzy są sprzeczni z Twoim światopoglądem. Na naszym portalu jest wielu fundraiserów, których opisy prezentują silne poglądy polityczne, społeczne lub etyczne. Jeśli prezentujesz przeciwne poglądy, takie zbiórki mogą wzbudzić Twoją niechęć. Jednak nigdy nie jest to wystarczający powód, abyśmy je zablokowali.
 • Osobiste zarzuty wobec Organizatora. Na naszej stronie internetowej przeprowadzamy weryfikację fundraiserów, a nie weryfikację całej osoby Organizatora (weryfikujemy jedynie jego tożsamość, zgodnie z odpowiednimi przepisami). Tak jak nie oceniamy, czy cel zbiórki - o ile jest zgodny z prawem - jest godny wsparcia, tak samo nie oceniamy naszych klientów i nie decydujemy, czy oni lub reprezentowane przez nich organizacje zasługują na możliwość zbierania funduszy na 4fund.com. Na naszym portalu każdy może stworzyć legalną zbiórkę pieniędzy.
 • Zachowanie organizatora przejawiające się poza portalem 4fund.com. Ponownie musimy podkreślić, że nie jesteśmy organem powołanym do ścigania przestępstw i nie możemy wyciągać konsekwencji wobec Organizatorów z powodu ich zachowania, które nie jest bezpośrednio związane z prowadzoną przez nich zbiórką pieniędzy i nie sprawia, że zbiórka pieniędzy jest niewiarygodna lub jej cel sam w sobie jest niezgodny z prawem. Jeśli Organizator lub osoby z nim powiązane naruszają prawo w "świecie rzeczywistym", właściwym miejscem do zgłoszenia tego faktu jest Policja lub Prokuratura.
 • Treści zamieszczane przez Organizatora na stronach innych niż 4fund.com. Nie ponosimy odpowiedzialności za to, co Organizator publikuje w innych miejscach - właściwym miejscem do zgłoszenia tego faktu jest portal, na którym takie treści zostały opublikowane.
 • Wątpliwości co do rozliczeń podatkowych Organizatora zbiórki. 4fund.com nie prowadzi rozliczeń podatkowych dla swoich Użytkowników. Wyłącznie oni są odpowiedzialni za prawidłowe naliczenie, zadeklarowanie i odprowadzenie podatku.
 • Oskarżenia z mediów lub mediów społecznościowych, których prawdziwości nie da się udowodnić. 4fund.com nie może wyciągać konsekwencji wobec swoich klientów na podstawie nieweryfikowalnych informacji.
 • Wielokrotne zgłoszenia o tej samej lub podobnej treści, wysyłane z wielu kont użytkowników. To zawsze zasadność zgłoszeń, a nie ich liczba, decyduje o podjęciu przez nas odpowiednich działań wobec Organizatora. Często spotykamy się z sytuacją, w której grupa osób niezadowolonych z istnienia zbiórki sprzecznej z ich poglądami, dokonuje masowych, niepopartych przydatnymi informacjami zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia są zawsze weryfikowane przez naszych pracowników, a już jedno ocenione jako zasadne powoduje wszczęcie określonych procedur weryfikacyjnych wobec zbiórki.


Myślisz o stworzeniu swojej zbiórki pieniędzy? Poznaj nas lepiej i dowiedz się, dlaczego warto spróbować!

Po pierwsze - jak to działa?

To proste - wejdź na 4fund.com, wpisz ile pieniędzy chcesz zebrać, na co chcesz je przeznaczyć i gotowe! Po krótkiej weryfikacji będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji portalu bez ograniczeń. Możesz wypłacać środki ze swojej zbiórki kiedy chcesz i jak często potrzebujesz, a dzięki opcji ekspresowej wypłaty, środki otrzymasz na swoje konto w ciągu kilku minut od ich zlecenia! Co ważne - 4fund.com utrzymuje się głównie z darowizn - możesz korzystać z portalu w 100% za darmo. Nie pobieramy żadnych obowiązkowych opłat od fundraiserów czy wspierających.

Po drugie - czy to działa?

Po 10 latach rozwoju przychodzimy do Was jako liderzy polskiego rynku crowdfundingu. Na zrzutka.pl (polska nazwa 4fund.com) Polacy zebrali już ponad miliard złotych! Nasze największe akcje to m.in. zbiórka #RazemDlaUkrainy, podczas której zebrano prawie 700 000 euro, czy zbiórka na rzecz Telefonu Zaufania w Sytuacjach Kryzysowych, podczas której w ciągu zaledwie dwóch dni zebrano ponad 380 000 euro.

Jednak 4fund.com to przede wszystkim dziesiątki tysięcy prywatnych zbiórek pieniędzy - urodziny, wycieczki, rozliczenia wspólnych inicjatyw i inne.

Zbieraj jednorazowo lub w modelu subskrypcyjnym i realizuj swoje cele z 4fund.com!

Facebook Twitter


Komentarze 0

Aby dodać komentarz lub zarejestruj się.

Nikt jeszcze nie dodał komentarza, możesz być pierwszy!