id: ajr8um

DABĀ / IN NATURE

DABĀ / IN NATURE

Kam šiandien rinksite lėšas?
*Suma išreikšta eurais pagal vidutinį svertinį aukų, paaukotų visomis valiutomis, kursą. Daugiau informacijos taip pat rasite zrzutka.pl

Aprašymas

LV

Tradicionālās dziedāšanas grupa "Saucējas" jau 20 gadus apgūst un specializējas latviešu tradicionālā āra dziesmu repertuāra skandināšanā. Pēdējie seši gadi ir īpaši veltīti šī repertuāra popularizēšanai tā skanīgākajā vidē - dabā. Līdz ar "Saucējām" arī daudzas citas latviešu un ārzemju tradicionālās mūzikas grupas ir sākušas biežāk izpildīt koncertus bez mākslīgas apskaņošanas, ļaujot dziesmai izskanēt tā, kā tā, iespējams, varēja skanēt agrāk. Festivālā "DABĀ" tiek rīkotas lekcijas un meistarklases par konkrētu novadu āra dziedāšanas tradīcijām, bet kulminācija ir 4 stundu garš koncerts Sāvienas pilskalnā, kur no dažādiem pauguriem reizēm atsevišķi, reizēm pārklājoties, dažādi tradicionālās dziedāšanas meistari izpilda krāšņākos latviešu un ārzemju dziesmu piemērus. Rezultātā klausītāji, kuri tiek aicināti brīvi pārvietoties pa festivāla teritoriju arī koncerta laikā, pieredz unikālu skaņas un dabiskās akustikas ainavu, kas kaut mazliet var atgādināt to, kā kādreiz varēja skanēt lauku ainavas 18.gs. zemnieku sētās kādā siena talkā vai ganībās. 


Sava nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanās ir ļoti svarīgs komponents mūsdienu cilvēka eksistenciālajai apziņai un piederības sajūtas radīšanai. Savukārt klausīties dziesmas par dabu, cilvēka attiecībām ar dabu un skaņas kustību tajā, ir būtiski, lai apzinātos un kārtējo reizi atgādinātu sev un citiem, ka cilvēce ir atkarīga no tās un, ka savu apkārtējo vidi ir nepieciešams saudzēt, ja ir vēlme tajā vēl kādu laiku komfortabli dzīvot.


Kāpēc nepieciešams jūsu atbalsts?

Ir vairāki mākslinieki no ārzemēm, kas labprāt piedalītos festivālā - diemžēl to atgādāšana līdz Sāvienai ir atkarīga no pieejamā finansējuma. Kā arī vislabprātāk mēs labiekārtotu festivāla teritoriju tā, lai gan cilvēkiem gan dabai sanāk labāk mijiedarboties. Tas nozīmē, piemēram atsevišķās vietās laipas koncerta klausīšanai purvā, vai solus, kur piesēst tiem, kam kājas piekusušas.
ENG

The traditional singing group "Saucējas" has been learning and specializing in chanting the repertoire of Latvian traditional songs for 20 years. The last six years have been dedicated to popularizing this repertoire in its most sonorous environment - nature. Along with "Saucējas", many other Latvian and foreign traditional music groups have also started more frequent concerts without managing the sound via sound systems, allowing the song to sound as it could have sounded when it first originated. At the festival "DABĀ", singing lectures and workshops on the traditions of specific regions are held, but the culmination is a 4-hour long concert on the hillfort of Sāviena, where different masters of traditional singing perform the most beautiful Latvian and foreign examples of songs from different hills, sometimes overlapping. As a result, the listeners, who are invited to wander around the festival grounds during the concert, experience the sound and natural acoustic landscapes that can remind a little of how rural landscapes could have sounded in the 18th century. in farmers' farms in some hay gatehring or pastures with shepherds.


Awareness of one's intangible cultural heritage is a very important component for the existential awareness of a modern person and for creating a sense of belonging. On the other hand, listening to songs about nature, human relations with nature and the movement of sound in it is essential in order to realize and once again remind ourselves and others that humanity depends on it and that it is necessary to protect our environment if there is a desire to live comfortably in it for a while longer.


Why do we need your help?

There are several interested artists from abroad who would like to participate in the festival - unfortunately, bringing them to Sāviena depends on the available funding. As well as we would prefer to improve the festival area in such a way that both people and nature can interact better. This means, for example, in some places footbridges for listening to a concert in the swamp, or benches for those with sore feet to sit down.


Aprašymo dar nėra.

Aprašymo dar nėra.

Vieta

Pasiūlymai / aukcionai 1

Pirkti, palaikyti, parduoti, pridėti.

Pirkti, palaikyti, parduoti, pridėti. Daugiau informacijos

Padėkite organizatoriui dar labiau!

Įtraukite savo pasiūlymą / aukcioną - jūs parduodate, o lėšos keliauja tiesiai į lėšų rinkimo fondą. Daugiau informacijos.

Neaktyvus
Others
nevaru izdzēst
111111111111111111111111111111111111111111111111111

Galutinė kaina

1 €
Baigtas

Pinigų dėžutės

Pridėti pinigų dėžutę

Šiai lėšų rinkimo priemonei dar niekas nesukūrė pinigų dėžutės. Jūsų pinigų dėžutė gali būti pirmoji!

Dovanos 1

EE
Elīna Ellere
1 €

Komentarai

 
2500 ženklai
Zrzutka - Brak zdjęć

Dar nėra komentarų, komentuokite pirmieji!