Ενημερωτικό φυλλάδιο της ΕΚ για τα δικαιώματα των καταναλωτών

Zrzutka.pl sp. z o.o., σύμφωνα με το άρθρο 20δ παράγραφος 1 του νόμου της 19ης Αυγούστου 2011. Σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών, παρέχει το ενημερωτικό φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών κατά την πραγματοποίηση πληρωμών στα κράτη μέλη.

Ενημερωτικό φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών κατά την πραγματοποίηση πληρωμών στα κράτη μέλη