Reklama na Facebooku - jak ji nastavit, aby byla sbírka úspěšná?

Zveřejněno na 21 November, 2023. Aktualizace: 18 December, 2023.
Reklama na Facebooku - jak ji nastavit, aby byla sbírka úspěšná?

Zajímá vás, jak propagovat fundraising? Tento článek vás krok za krokem provede nastavením plnohodnotné a efektivní reklamy na Facebooku pro váš fundraising (spolu s měřením konverzí, tedy darů) a ukáže rozsah zapojených možností! Není to vůbec složité a výsledky mohou být ohromující!

Vytvoření fundraiseru s dobrým titulkem, popisem a fotografiemi je zásadní (jak na to, se dozvíte zde). To je začátek vašeho fundraisingového úsilí. Někdy však pouhé sdílení odkazu s přáteli nestačí. Přečtěte si, jak propagovat fundraising na Facebooku!

Pro začátek - jaká může být účinnost takové reklamy?

Zde disponujeme informacemi z vlastní zkušenosti. Někdy jsme nastavili reklamu s návratností až dvacetinásobnou, což znamená, že za každých vynaložených 20 EUR přinesla reklama fundraiserovi příjem 400 EUR!

Jak si takovou reklamu nastavíte sami?

Je třeba zmínit, že takto účinná reklama je určena především pro charitativní sbírky, které se může rozhodnout podpořit široká veřejnost (to neznamená, že ostatní sbírky nedosáhnou v reklamě dobrých výsledků). Nejdůležitějšími faktory jsoudobrá, atraktivní fotografie, poutavý text a správné nastavení reklamy. Níže popisujeme nejdůležitější otázky konfigurace v jednoduchých krocích.

Nemám účet pro reklamu na Facebooku - jak si ho mám založit? (pokud účet máte - přeskočte na další odstavec)

Vytvoření reklamního účtu (tj. správce reklam) je jednoduchá operace, která vyžaduje pouze založení "firemní" stránky (klikněte zde) na Facebooku a platební kartu. Jakmile si založíte firemní stránku, nemusíte vytvářet účet ve Správci reklam, protože to Facebook udělá automaticky. Stačí přidat platební kartu a je hotovo! Celý postup je popsán zde.

Nastavení efektivní reklamy na Facebooku s měřením výsledků krok za krokem:

Jakmile je váš účet ve Správci reklam připraven, můžete přejít ke konfiguraci reklamy a prvků, které měří návratnost (jedná se o tzv. měření konverzí, což jsou příspěvky získané pro vaši sbírku pomocí reklamy).

Nejprve do fundraiseru přidejte takzvaný Facebook Pixel (speciální kód, který sleduje konverze). Pokud již Pixel máte ,otevřete tento odkaz, zkopírujte ID Pixelu a postupujte podle popisu v kroku 6.

Pokud ještě nemáte Facebook Pixel, můžete si ho vytvořit podle popisu v krocích 1 - 5 níže:

1. Přejděte do Správce událostí (ve Správci reklam).

2. Klikněte na možnost " Připojit data":


Poté vyberte možnost " Web".


3. Přidejte název zařízení Pixel.


4. V dalším kroku přeskočte adresu URL webové stránky.


5. Vyberte možnost " Meta Pixel only". Níže se zobrazí identifikační číslo vašeho Pixelu. Zkopírujte jej.


6. Poté přejděte do zobrazení vaší sbírky, posuňte se úplně dolů tak, že přejdete na kartu "Integrace" a klikněte na "Facebook Pixel" a vložte ID, které jste dříve zkopírovali:Hotovo! Pixel jste si nainstalovali do fundraiseru. Dále je třeba zaškrtnout konverze, na které budou vaše reklamy cílit - účelem reklam bude získat právě tyto "konverze", neboli v tomto případě dary do vaší sbírky.

Nejprve se ujistěte, že kroky 1 - 6 uvedené v části "přidání Pixelu Facebook do vaší fundraiserské kampaně" byly provedeny správně, a poté postupujte podle pokynů níže.

Jakmile do fundraiseru přidáte Pixel, automaticky vám vrátíme tzv. standardní událost nákupu (Purchase). V praxi to znamená, že pokud jste do své fundraiserské akce přidali Facebook Pixel (podle bodů 1 - 6 výše) a někdo přispěl, zobrazí se ve Správci událostí standardní událost "Nákup" pro takový příspěvek.


Poznámka - Zobrazení stránky fundraisera (PageView) se také automaticky vrací k vašemu Pixelu a můžete jej použít k vytvoření reklamy, jejímž účelem je zobrazení fundraisera, nikoliv daru.

Pro tuto událost je velmi důležité, že systém automaticky vrací hodnotu každé transakce (tj. daru) na váš reklamní účet na Facebooku. To znamená, že i bez sledovacího odkazu (popsaného dále v tomto článku) si můžete prohlédnout výsledky výnosů z reklamní kampaně (samozřejmě i v této situaci můžete pro "dvojitou kontrolu" použít sledovací odkaz). V panelu Správce reklam je zkontrolujete ve sloupci "Hodnota konverze - nákupy".

Prohlídkou výsledků můžete posoudit, zda je hodnota vybraných příspěvků dostatečně vysoká, aby ospravedlnila výkon vašich reklamních kampaní. Nezapomeňte - pokud chcete průběžně kontrolovat výkonnost svého Pixelu, může se vám hodit nástroj Facebook Pixel Helper - pomocí tohoto rozšíření můžete rychle zkontrolovat, zda váš Pixel funguje správně.

Posledním krokem je nastavení reklamní kampaně (přejděte sem a klikněte na tlačítko "Vytvořit"). Cílem kampaně je získat právě ty konverze (příspěvky fundraiserů), které jste nastavili v předchozích krocích.

1. Jako cíl kampaně vyberte "Prodej" a klikněte na tlačítko "Pokračovat":


Když pak přejdete k vytvoření sady inzerátů, stačí jako událost konverze vybrat "Nákup", což je standardní událost, kterou vám automaticky vrátíme:


Takto nastavená kampaň zajistí, že reklamní systémy Facebooku optimalizují cílení tak, aby v rámci dohodnutého reklamního rozpočtu generovaly co nejvíce darů pro sběratele.

2. Vytvoření reklamní sady a samotných reklam, které následují, je intuitivní. Reklamu byste měli nakonfigurovat podle údajů, které obdržíte během nastavení. Jako celek doporučujeme následující nastavení:


Úroveň kampaně (obrazovka výše) - zde platí, že je třebazahrnout optimalizaci rozpočtu na úrovni kampaně (aby nám systém vybral z reklamních sad vytvořených v kampani ty nejefektivnější) a zadat denní/celkový rozpočet.Na úrovni reklamní sady (obrazovky výše) nastavte datum začátku a konce reklamní sady, jako publikum ponechte celou zemi - Facebook vybere publikum ochotné přispět na vaši sbírku. Ponechte automatické umístění. Kliknutím na tlačítko "další" zobrazíte zobrazení níže:


Jako identitu označte webové stránky vaší společnosti (v našem případě je to zrzutka.pl, vaše budou samozřejmě jiné). Zvolte libovolný formát (na začátku může být nejpřímější, tj. "jeden obrázek nebo video"). Přidejte obrázky a texty - podstatné je přidat kvalitní obrázky, optimálně oříznuté na 1080x1080 px, a výstižné texty. Zásadní je také přidat vstupní stránku, na kterou bude reklama přesměrovávat uživatele Facebooku. Chcete-li ji nastavit, přejděte na položku "Cílová stránka":


Zde se vyplatí vytvořit tzv. sledovací odkaz pro vaši fundraisingovou kampaň. Tím, že ji propojíte jako cílovou stránku pro vaši reklamu, budete mít jistotu přesné hodnoty darů získaných prostřednictvím vaší reklamy. Vložte odkaz a kliknutím na tlačítko "publikovat" dokončete konfiguraci.

Shrnuto - s konverzí "Nákup", přidanou podle pokynů v první části tohoto článku, bude možné automaticky optimalizovat vámi vytvořené kampaně pro cíl, který vás zajímá - tedy získání darů pro vaši fundraiserskou kampaň. Pomocí takzvaného "sledovacího odkazu" jako cílové stránky pro vaše reklamy zjistíte přesnou návratnost vašich reklam a potvrdíte, že konverze "Nákup" funguje správně. Metoda popsaná v tomto článku, založená na jednoduché konverzi a sledovacím odkazu, bude fungovat bez ohledu na účel vaší fundraisingové akce - můžete tak optimalizovat kampaně pro charitativní fundraisingové akce i reklamy pro prodejní fundraisingové akce, kde podporovatelé nakupují zboží nebo služby.

Přečtěte si článek o integraci s marketingovými nástroji Google Analytics a Google Ads. Zdá se vám vlastní nastavení reklamy na Facebooku složité? Žádný strach - můžeme to udělat za vás!

EDIT - v souvislosti s aktualizacemi iOS 14 zaznamenáváme problémy s používáním konverzí pocházejících z domény 4fund.com v externích správcích reklam na Facebooku - pokud máte takové potíže, nastavte své kampaně například na návštěvnost a konverze sledujte v Google Analytics tak, že kampaně na Facebooku označíte takzvanými UTM - více o tom - mělo by to, poněkud jazykově, pomoci. Ke sledování výsledků daných reklam můžete využít také sledovací odkazy.

<span style="font-size: 1.5rem; font-family: var(--bs-body-font-family); text-align: var(--bs-body-text-align); color: rgb(128, 128, 128);" dawne="" obchody="" triduum="" paschalnego<="" span="">Existuje nějaký způsob, jak ověřit doménu 4fund.com v mém správci reklam?

Umožnit třetím stranám ověřit doménu 4fund.com ve svém správci reklam bohužel není možné, protože doménu může ověřit pouze jedna společnost (v tomto případě naše). Obecně však platí (jak jsme se dočetli zde a zde): "Ověření domény určuje, který účet Správce společnosti má oprávnění konfigurovat 8 dostupných konverzních událostí pro danou doménu a určovat jejich prioritu". Vzhledem k tomu, že jsme jako vlastník domény 4fund.com pro ni nastavili "Nákup" jako jednu z 8 dostupných konverzních událostí pro danou doménu, neměl by být problém s tím, aby ostatní společnosti tuto událost používaly k optimalizaci svých reklam instalací Facebook Pixelu v zobrazení fundraisera 4fund.com podle pokynů v bodech 1-6 výše.


Přemýšlíte o založení fundraisingu? Seznamte se s námi blíže a zjistěte, proč stojí za to to zkusit!

Nejdříve ze všeho - jak to funguje?

Je to jednoduché - přejděte na stránky 4fund.com, zadejte, kolik peněz chcete vybrat, na co je hodláte utratit, a máte hotovo! Po krátkém ověření budete moci využívat všechny funkce portálu bez omezení. Prostředky ze své sbírky můžete vybírat, kdykoli budete chtít, tak často, jak budete potřebovat, a díky možnosti expresního výběru obdržíte prostředky na svůj účet během několika minut od objednání! A co je důležité - portál 4fund.com je udržován především z darů - portál můžete využívat 100% zdarma. Od fundraiserů ani podporovatelů neúčtujeme žádné povinné poplatky.

Za druhé - funguje to?

Po 10 letech vývoje k vám přicházíme jako lídři polského crowdfundingového trhu. Poláci na portálu zrzutka.pl (polský název portálu 4fund.com) shromáždili více než jednu miliardu zlotých! Mezi naše největší akce patří sbírka #TogetherForUkraine, která vynesla téměř 700 000 eur, nebo sbírka pro Linku pomoci v krizi, která za pouhé dva dny vynesla více než 380 000 eur.

4fund.com jsou však především desítky tisíc soukromých sbírek - narozeniny, výlety, společné iniciativy osad a další.

Sbírejte jednorázově nebo v modelu předplatného a realizujte své cíle s 4fund.com!


Facebook Twitter


Komentáře 0

nebo Zaregistrujte se a přidejte komentář.

Zatím žádné komentáře, přidejte komentář jako první!