Cad a sheiceálaimid in 4fund.com, nó cathain is ceart tiomsaitheoir airgid amhrasach a thuairisciú?

Foilsithe 23 November, 2023. Nuashonrú: 6 December, 2023.
Cad a sheiceálaimid in 4fund.com, nó cathain is ceart tiomsaitheoir airgid amhrasach a thuairisciú?

Ón tús a bhí againn, tá gach Úsáideoir ar ár tairseach in ann a thuairisciú mí-úsáid amhrasta a rinne an Eagraí aon tiomsaitheoir airgid a cruthaíodh linn. Seiceáil amach nuair ba chóir duit é a úsáid!

Ag baint úsáide as an gcnaipe "tuairiscí mí-úsáide" , is féidir le duine ar bith a n-amhras a roinnt faoi na tiomsaitheoirí airgid a cruthaíodh ar ár dtairseach. Déanann ár bhfoireann anailís ar gach tuairisc dá leithéid. Tharla sé níos mó ná uair amháin gur tríd an modh seo a fuaireamar an chéad fhaisnéis ba chúis le hiarrachtaí calaoise a bhrath ar ár láithreán , a dtuairiscímid i gcónaí do na gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí cuí , nó chun a chinneadh an bhfuil cineál eile ann. mí-úsáide, as a dtagann deireadh le feachtas ar leith nó bac a chur air.

Tá áthas orainn go bhfuil ár nÚsáideoirí fós ar an airdeall, mar go gcabhraíonn sé seo linn gach mí-úsáid fhéideartha a bhrath níos tapúla agus níos éifeachtaí.

Mar sin féin, faightear líon suntasach tuarascálacha míréasúnta tríd an mbealach seo freisin, nach léiríonn gur sháraigh Eagraí áirithe an dlí nó téarmaí ár rialachán. Tarlaíonn sé go minic nuair a bhíonn sprioc tiomsaithe airgid áirithe conspóideach (seachas toirmiscthe) agus faigheann an tiomsaitheoir airgid poiblíocht shuntasach sna meáin. Ar an ábhar sin, bheartaíomar treoir bheag a ullmhú a thabharfadh le fios cad iad na cineálacha tuarascálacha is úsáidí .

Mar 4fund.com, is eol dúinn go léiríonn ár n-Úsáideoirí raon iomlán de thuairimí sóisialta agus polaitiúla nó creidimh reiligiúnacha. Agus rialacha ár dtairseach á gcruthú againn, shocraigh muid nach dtabharfaimis breithiúnas choíche an bhfuil tuairimí den sórt sin bailí . Dá bhrí sin, i dtaca leis seo, leanaimid prionsabal na neodrachta worldview iomlán. Is é mana ár dtairseach - ardú ar cad is mian leat - an bonn dár bhfeidhmiú, agus is é an t-aon teorannú ar an tsaoirse seo ná rialacha an dlí is infheidhme go ginearálta - rinneamar cur síos orthu san Airteagal seo .

Leanann riail eile as seo. Bhuel, ní chiallaíonn sé go bhfuil tiomsaitheoir airgid ar leith bunaithe ar ár dtairseach go dtugaimid, mar 4fund.com, aon tacaíocht dó . Is iad ár nÚsáideoirí amháin a aithníonn, agus cinneadh á dhéanamh againn síntiús a thabhairt d’Eagraí ar leith, gur fiú aird a thabhairt ar an sprioc a ndéanann siad cur síos air agus gur fiú tacaíocht a thabhairt dó. Tagann an méid a bhailítear sa bhailiúchán go hiomlán ó ranníocaíochtaí na nÚsáideoirí sin . Go dtí go sáródh sprioc tiomsaitheoir airgid ar leith an dlí is infheidhme, ní bhraithimid i dteideal breithiúnas a thabhairt air. Dá bhrí sin, cé go bhfuil a dtuairimí agus a gcreideamh ag ár bhfostaithe - cosúil le gach duine, agus iad ag déanamh fíorú bailiúcháin nó ag measúnú dlisteanacht na n-iarratas a fhaighimid, ní mór dóibh a gcuid mothúchán a chur ar leataobh.

Is fiú a thabhairt faoi deara freisin nach bhfuil na cistí a bhronnann Deontóirí ar an Eagraí ina maoin againn ag am ar bith . Coimeádaimid cuntas íocaíochta ar leith do gach tiomsaitheoir airgid, agus is é úinéir na gcistí go léir a bhailítear ann ná an tEagraí a luaithe a fhaightear an íocaíocht ó na Deontóirí. Mar Sholáthraí Seirbhísí Íocaíochta, táimid faoi réir na ndlíthe atá i bhfeidhm, a léiríonn cathain is féidir linn bac a chur ar na cistí a bhailítear ar chuntas den sórt sin. Chomh maith leis sin, is sainmhínithe beachta iad inár rialacháin, a chuireann síos go cuimsitheach freisin ar cathain is féidir linn tiomsaitheoir airgid áirithe a stopadh agus na cistí carntha a thabhairt ar ais chuig na Deontóirí. Ní féidir na rialacháin seo a léirmhíniú go forleathan - i ngach cás ina gcinnimid tiomsaitheoir airgid a bhlocáil nó a bhaint go héigeantach ní mór bunús láidir dlí a bheith againn chun é sin a dhéanamh, agus bonn cirt daingean leis sin a bheith againn . Tar éis an tsaoil , trí chéim den sórt sin a ghlacadh , táimid ag cur isteach ar chearta maoine duine eile . Ar an láimh eile, tá slándáil an chórais íocaíochta bunaithe ar an bhfíric gur cheart go mbeadh aon duine a stórálann a gcuid airgid ann muiníneach nach mbeidh aon duine in ann rochtain ar na cistí sin a bhaint go héagórach dóibh.

Úsáideann ár dtairseach cuid de na nósanna imeachta fíoraithe is airde i measc na suíomhanna crowdfunding go léir sa Pholainn agus san Eoraip . Díríonn siad, áfach, ar mhí-úsáid dá leithéid d’Eagraithe tiomsaithe airgid a bhrath a mbeimid in ann céimeanna cuí a ghlacadh ina leith, ie mí-úsáidí a dhéantar go díreach ar ár dtairseach agus a bhaineann go díreach leis an tiomsaitheoir airgid a reáchtáiltear linn. Ní mór duit cuimhneamh nach cúirt, oifig an ionchúisitheora nó aon eagraíocht eile é 4fund.com - agus nach bhfuil sé ag iarraidh a bheith - a bunaíodh chun gníomhartha mídhleathacha a imscrúdú. Ciallaíonn sé sin nach mbeimid in ann i gcónaí moltaí an t-aighnitheoir a leanúint, cé, dá dtuairisceofaí iad don údarás cuí, d’fhéadfadh siad a chruthú ar deireadh thiar go bhfuil siad ceart.

Mar sin, cé go ndéanaimid a lán iarrachtaí chun a chinntiú go mbíonn na tiomsaitheoirí airgid a chruthaítear linn i gcónaí le haghaidh sprioc dhlisteanach, macánta, agus sprioc shonraithe an Eagraí fíor, ní féidir linn ról an bhreithimh agus breithniú a dhéanamh ar dhíospóidí príobháideacha ar ár dtairseach. Mar an gcéanna, níl an t-údarás againn iompar foriomlán an Eagraí lasmuigh dár dtairseach a mheas ná imscrúduithe a dhéanamh chun a iompar a bhrath nó a dhearbhú nach mbaineann go díreach leis an tiomsaitheoir airgid atá á reáchtáil aige. Agus cinneadh á dhéanamh maidir le bailiúchán a bhaint, ní féidir linn a bheith ag brath go hiomlán ar ráflaí, gossip nó faisnéis ó na meáin - cé go gcuireann siad seo faoi deara uaireanta dúinn gníomhaíochtaí fíoraithe breise a thionscnamh chun a bhfírinne a chinneadh.

Chun tuairisciú a dhéanamh níos éasca dár nÚsáideoirí, tá liosta ullmhaithe againn de na cásanna is coitianta ina gcuidíonn na tuarascálacha a fhaightear linn tiomsaitheoirí airgid a fhíorú i gceart, chomh maith leo siúd ina mbeidh orainn iad a mheas mar gan bhunús:

Mar sin, cad is fiú a thuairisciú?

 • Tá amhras ann go bhfuil sprioc an tiomsaitheora airgid féin neamhdhleathach. Cuimhnigh go dtugann Deontóirí síntiúis dheonacha don Eagraí tríd ár suíomh Gréasáin, nó go ndéanann siad conradh de chineál eile (díolacháin, soláthar seirbhísí áirithe). Mar sin féin, is féidir le roinnt tiomsaitheoirí airgid, atá bunaithe cheana féin ar an tuairisc, a bheith cáilithe go díreach mar sháraíonn an dlí. Ba iad na tiomsaitheoirí airgid ar chuireamar bac orthu san am atá caite bunaithe ar a gcuid spriocanna mídhleathacha, mar shampla, cluiche cearrbhachais a shocrú, nach raibh an ceadúnas cuí ag an Eagraí lena sheoladh, cistí a bhailiú chun fíneáil nó sainordú a chlúdach, cruthú, " feithiclí airgeadais", a d’fhéadfaí a bheith cáilithe mar phirimid airgeadais.
 • Amhras go sáraíonn tuairisc an tiomsaitheora airgid féin an dlí is infheidhme . Tarlaíonn a leithéid de chás, mar shampla, nuair a spreagann an tuairisc fuath nó nuair a mholann coir nó nuair a éilíonn an cur síos í. Tabhair faoi deara, áfach, gur féidir le go leor tuairiscí tiomsaithe airgid teanga láidir a úsáid gan sárú a dhéanamh ar theorainneacha an dlí is infheidhme - tá grúpaí ann nach n-aontaíonn tú go mór lena dtuairimí, ach baineann siad taitneamh as saoirse cainte atá ráthaithe go bunreachtúil freisin. Chomh fada agus nach n-áirítear iontu aon ní a thoirmisctear go sainráite sa tuairisc ar an tiomsaitheoir airgid, ní mór a saoirse chun cainte sin a urramú.
 • Amhras réasúnta go bhfuil sprioc an tiomsaithe airgid neamhréadúil. Sna cásanna a shonraítear inár rialacháin, déanaimid seiceáil ar fhírinneacht an tuairisc ar gach tiomsaitheoir airgid a sháraíonn an leibhéal bunaithe den mhéid a bhailítear ó shíntiúis na nDeontóirí. I gcás den sórt sin iarraimid i gcónaí ar an Eagraí na cúinsí a gcuirtear síos orthu a dhearbhú le doiciméid. Má tá amhras ann go bhfuil bonn cirt leis maidir le tiomsaitheoir airgid áirithe, cuirimid an nós imeachta fíoraithe seo i bhfeidhm ag céim níos luaithe. Má tá fianaise dhiongbháilte agat gur iarracht calaoise é bailiúchán - déan cinnte é a thuairisciú. Glacaimid an-dáiríre le gach iarracht calaoise a dhéantar ar an tairseach, mar ba mhaith linn go mbeidh Úsáideoirí cinnte go rachaidh an t-airgead bronnta go dtí an sprioc atá sonraithe. I dtaca leis seo, tá faisnéis "chéad-láimhe" ar leith luachmhar. Más rud é, mar shampla, gur tusa an duine a bhfuil cur síos air in ábhar an bhailiúcháin, m.sh. a Tairbhí líomhnaithe, nó ball dá t(h)eaghlach, agus mura bhfuil aithne agat ar an Eagraí agus nach ndearna tú teagmháil leis/léi riamh, nó ar eagla na heagla fios a bheith agat ar chás an Eagraí agus fios a bheith agat go gcuireann sé/sí cúinsí bréagacha san áireamh sa chur síos ar an tiomsaitheoir airgid - is cinnte go mbeidh muid ag iarraidh cloisteáil faoina leithéid de fhíric.
 • Amhras réasúnta nach bhfuil an tEagraí ag aistriú cistí don sprioc dearbhaithe. A mhéid a shonraítear inár rialacháin, féadfaimid iarraidh ar Eagraí an tiomsaithe airgid a chruthú go bhfuil an t-airgead ardaithe á chaitheamh aige nó aici i gceart. Tá sé ríthábhachtach dúinne agus an cineál seo fíoraithe á dtionscnamh againn faisnéis a fhaightear go díreach ó Thairbhithe na dtiomsaitheoirí airgid, a thugann le fios go staonann an tEagraí, contrártha lena dhearbhuithe, ó airgead a aistriú chucu nó ó airgead a chaitheamh ar a son.

Agus cad nach fiú a thuairisciú?

 • Tiomsaitheoirí airgid a thagann salach ar do radharc domhanda. Tá go leor tiomsaitheoirí airgid ar ár dtairseach le tuairiscí a chuireann tuairimí láidre polaitiúla, sóisialta nó eiticiúla i láthair. Má chuireann tú tuairimí contrártha i láthair, d’fhéadfadh go spreagfadh tiomsaitheoirí airgid do nach dtaitníonn leat. Mar sin féin, ní cúis leordhóthanach é seo dúinn bac a chur air.
 • Líomhaintí pearsanta i gcoinne an Eagraí. Ar ár suíomh Gréasáin, déanaimid fíorú na dtiomsaitheoirí airgid, ní fíorú duine iomlán an Eagraí (ní dheimhnímid ach a (h)aitheantas, faoi na rialacháin ábhartha). Díreach mar nach ndéanaimid measúnú ar cé acu an fiú tacaíocht a thabhairt do sprioc tiomsaithe airgid - chomh fada agus atá sé dlíthiúil, ní dhéanaimid measúnú ar ár gcliaint agus ní dhéanaimid cinneadh an bhfuil an deis tuillte acu féin nó ag na heagraíochtaí a ndéanann siad ionadaíocht dóibh airgead a chruinniú ar 4fund. .com. Ar ár dtairseach, is féidir le duine ar bith tiomsaitheoir airgid dlisteanach a chruthú.
 • Léiríodh iompar an eagraí lasmuigh de thairseach 4fund.com. Arís, ní mór dúinn a aibhsiú nach comhlacht muid a bunaíodh chun coireanna a ionchúiseamh, agus ní féidir linn iarmhairtí a tharraingt ar na hEagraithe mar gheall ar a n-iompraíocht nach mbaineann go díreach leis an tiomsaitheoir airgid atá á reáchtáil acu agus nach bhfágann an tiomsaitheoir airgid iontaofa nó a sprioc. mídhleathach féin. Má sháraíonn an tEagraí nó daoine atá cleamhnaithe leis an Eagraí an dlí sa “fhíorshaol”, is í Oifig na bPóilíní nó Oifig an Ionchúisitheora an áit cheart chun an méid sin a thuairisciú.
 • Ábhar a phostálann an tEagraí ar shuíomhanna seachas 4fund.com. Ní féidir linn a bheith freagrach as an méid a fhoilsíonn an tEagraí in áit eile - is é an áit cheart chun tuairisc a thabhairt air ná an tairseach inar foilsíodh an t-ábhar sin.
 • Amhrais faoi shocraíochtaí cánach Eagraí an bhailiúcháin. Ní dhéanann 4fund.com socraíochtaí cánach dá Úsáideoirí. Is iadsan amháin atá freagrach as ríomh ceart, dearbhú agus íocaíocht na cánach.
 • Líomhaintí ó na meáin chumarsáide nó na meáin shóisialta , nach féidir a chruthú fíor . Ní féidir le 4fund.com iarmhairtí a tharraingt i gcoinne a chustaiméirí bunaithe ar fhaisnéis nach féidir a fhíorú.
 • Tuarascálacha iolracha leis an ábhar céanna nó comhchosúil, seolta ó go leor Cuntas Úsáideora . Is é dlisteanacht na n-aighneachtaí, ní a líon, a chinneann ár ngníomh cuí i gcoinne an Eagraí. Is minic a thagann muid trasna ar chás ina ndéanann grúpa daoine atá míshásta le bailiúchán a bheith ann atá contrártha lena dtuairimí, mais a dhéanamh, gan tacaíocht ó thuairiscí úsáideacha faisnéise. Deimhníonn ár bhfoireann gach tuairisc i gcónaí, agus ní dhéantar ach tuarascáil amháin a mheas mar chúiseanna dlisteanacha chun nósanna imeachta fíoraithe áirithe a thionscnamh i gcoinne an bhailiúcháin.


Ag smaoineamh ar do thiomsaitheoir airgid a chruthú? Cuir aithne níos fearr orainn agus faigh amach cén fáth ar fiú é a thriail!

Gcéad dul síos - conas a oibríonn sé?

Tá sé simplí - téigh go 4fund.com , cuir isteach cé mhéad airgid atá tú ag iarraidh a bhailiú, cad air a bhfuil tú chun iad a chaitheamh agus tá tú críochnaithe! Tar éis fíorú gairid , beidh tú in ann gnéithe uile na tairsí a úsáid gan teorainneacha. Is féidir leat cistí a tharraingt siar ó do thiomsaitheoir airgid aon uair is mian leat, agus a bhuíochas leis an rogha aistarraingthe sainráite, gheobhaidh tú na cistí i do chuntas laistigh de nóiméad tar éis é a ordú! Rud atá tábhachtach - tá 4fund.com á chothabháil go príomha ag síntiúis - is féidir leat an tairseach a úsáid 100% saor in aisce. Ní ghearraimid aon táillí éigeantacha ó lucht tiomsaithe airgid nó ó lucht tacaíochta.

Ar an dara dul síos - an oibríonn sé?

Tar éis 10 mbliana d'fhorbairt, táimid ag teacht chugat mar cheannairí mhargadh crowdfunding na Polainne. Tá breis agus billiún PLN bailithe ag Polannaigh ar zrzutka.pl (an t-ainm Polannach ar 4fund.com)! I measc ár ngníomhartha is mó tá an tiomsaitheoir airgid #TogetherForUkraine, a bhailigh beagnach €700,000, nó an tiomsaitheoir airgid don Líne Chabhrach Géarchéime, a bhailigh níos mó ná €380,000 i dhá lá.

Mar sin féin, tá 4fund.com thar aon rud eile de na mílte tiomsaithe airgid príobháideacha - laethanta breithe, turais, comhthionscnaimh a shocrú agus eile.

Bailigh aon uaire nó i múnla síntiúis agus bain amach do spriocanna le 4fund.com!

Facebook Twitter


Tuairimí 0

Clarú chun nóta tráchta a chur leis.

Gan trácht ar bith go fóill, bí ar dtús le trácht a dhéanamh!