Cén chuma atá ar an bhfíorú Úsáideora ar 4fund.com?

Foilsithe 23 November, 2023. Nuashonrú: 4 April, 2024.
Cén chuma atá ar an bhfíorú Úsáideora ar 4fund.com?

Táimid ag tabhairt tosaíochta do shábháilteacht do chistí ag 4fund.com. Táimid cothrom lenár nÚsáideoirí, agus táimid ag súil leis an rud céanna ó Eagraithe na dtiomsaitheoirí airgid. Sin é an fáth go bhfuil fíorú ilchéime á dhéanamh againn, agus inseoidh muid beagán níos mó duit faoi.

Ar an gcéad dul síos, ní mór dúinn a chur in iúl go ndéanaimid idirdhealú ar dhá chineál fíoraithe - fíorú aitheantais an Úsáideora agus fíorú tuairisc na dtiomsaitheoirí airgid, ar dhá phróiseas ar leithligh iad. D’fhéadfadh sé tarlú go n-iarrfar ar Úsáideoir a bhfuil a phróifíl fíoraithe cheana féin fíorú breise ar thiomsaitheoir airgid ar leith - tá sé seo foirfe gnáth. Anseo thíos gheobhaidh tú sonraí faoin dá chineál bailíochtaithe.

Aitheantas an Úsáideora a fhíorú

Is é an chéad chéim ná sonraí Úsáideora a fhíorú. Tá sé seo riachtanach chun a bheith in ann glacadh le híocaíochtaí ar chor ar bith. Is é an chéad chéim ná foirm aitheantais a líonadh - is féidir é seo a fháil faoi "Fíorú Cuntas" sa roghchlár Cuntas Úsáideora . Iarrfaidh an fhoirm ort sonraí fíoraithe eile a chur isteach.

D’fhéadfadh amhras réasúnach a bheith ina chúis le fíorú bunaithe ar na sonraí a d’iontráil an tÚsáideoir amháin - conas is féidir leat a bheith cinnte go bhfuil na sonraí a cuireadh isteach i gceart? Dá bhrí sin, is é an chéad chéim eile den fhíorú, a dhíghlasálann go buan an fhéidearthacht síntiúis a bhailiú agus íocaíochtaí a dhéanamh le cuntas an tiomsaitheora airgid, scanadh doiciméad a sheoladh agus seiceáil beocht (físeán agus fíorú bithmhéadrach). Má tharlaíonn sé go bhfuil na sonraí a chuirtear ar fáil san fhoirm bréagach, beidh orainn Cuntas an Úsáideora a scriosadh. Faigheann próifílí na n-eagraithe fíoraithe deilbhín gorm iontaofachta:

Taispeánann an pictiúr faisnéis faoin tiomsaitheoir airgid fíoraithe.


Fíorú ar chur síos an tiomsaithe airgid

Go bunúsach déantar cur síos an tiomsaithe airgid a fhíorú ag ceithre phointe:

  • nuair a sháraíonn iarmhéid tiomsaithe airgid áirithe EUR 5,000;

  • nuair a bhailíonn Úsáideoir níos mó ná EUR 12,500 ar gach tiomsaithe airgid;

  • má fhaighimid tuairisc ar mhí-úsáid nó má bhíonn amhras orainn faoi chothroime an bhailiúcháin, beag beann ar an méid a ardaíodh.

I gcás an ghné préimhe nó fógraíocht Facebook a cheannach, beidh fíorú ar an tuairisc tiomsaithe airgid ag teastáil chun tús a chur leis an gcur chun cinn. I gcásanna eile, go dtí go mbeidh an próiseas fíoraithe críochnaithe, coinneofar siar an cumas na cistí a bhailítear a tharraingt siar . Mar sin má tá feachtas níos mó á phleanáil agat agus más mian leat bloc íocaíochta níos déanaí a sheachaint, is fiú do thiomsú airgid a fhíorú ón tús.

Agus cad é fíorú? Ar an gcéad dul síos, is é a dheimhniú go bhfuil an cuspóir atá luaite sa tuairisc ar an tiomsaitheoir airgid fíor . Braitheann an cineál doiciméad a theastaíonn ar léiriú an bhailiúcháin ar leith. Is deacair riail bheacht amháin a thabhairt maidir lena mbeidh de dhíth orainn. Mar sin féin, luafaimid na samplaí is coitianta de dhoiciméid fíoraithe riachtanacha ag brath ar an gcineál tiomsaithe airgid:

  • i gcás tiomsaitheoirí airgid le haghaidh cóireála leighis - ar a laghad dhá dhoiciméad leighis a dheimhníonn gach diagnóis ó chur síos ar an tiomsaitheoir airgid. Rud atá tábhachtach, ní mór do gach páipéar a bheith stampáilte agus sínithe ag dochtúir leighis;

  • nuair a bhíonn tiomsaitheoirí airgid á bhfíorú agat i ndiaidh dóiteáin agus timpistí - anseo éilítear ort tuairisc a sholáthar dúinn ón mbriogáid dóiteáin nó ó na póilíní ag dearbhú an eachtra;

  • i tiomsaitheoirí airgid le haghaidh costas cóireála ainmhithe - doiciméad amháin a dheimhníonn an diagnóis ó chur síos ar an tiomsaitheoir airgid, sínithe agus stampáilte ag an tréidlia;

  • i gcás bailiúchán a sheoltar ar mhaithe le heagraíocht shonrach - má tá cistí á mbailiú agat chun tacú le foscadh ainmhithe nó le dílleachtlann, mar shampla, is gá toiliú na heagraíochta atá i gceist a sheoladh lena fhíorú;

  • más mó sprioc an tiomsaithe airgid ná EUR 35,000 , ní mór meastachán ar an gcóireáil, ar an athchóiriú nó ar an tionscadal atá i gceist a sholáthar freisin;

  • má tá an tiomsaitheoir airgid ar mhaithe le tríú páirtí - i dteannta leis na doiciméid thuasluaite, is gá freisin toiliú ábhartha an tairbhí nó at(h)uismitheoir/caomhnóir dlíthiúil a sheoladh, chomh maith le scanadh dá c(h)uid. a doiciméad aitheantais.

D’fhéadfadh nó nach mbeidh fíorú aonuaire. Má fhaighimid iarratas ar thiomsaitheoir airgid atá fíoraithe cheana féin agus go bhfuil cuid de na cistí aistarraingthe uaidh cheana, féadfaimid iarraidh ort freisin doiciméid a sheoladh chugainn ag dearbhú go bhfuil na cistí á gcaitheamh chun na críche a shonraítear sa tuairisc, .i. admhálacha nó aistrithe. dearbhuithe.

Ní mór na doiciméid fíorúcháin go léir a cheangal trí fhoirm thiomanta sa radharc tiomsaithe airgid. Ar an mbealach seo, ráthaímid go bhfuil na sonraí atá sna páipéir slán iomlán.

Nuair a bheidh an fíorú críochnaithe, cuirtear bac ar eagarthóireacht ar an gcur síos tiomsaithe airgid (is féidir aon fhaisnéis nua a phostáil sa chluaisín "Nuashonruithe"). I gcás tiomsaitheoirí airgid carthanúla, beidh íocón iontaofachta le feiceáil freisin ar leathanach an bhailiúcháin ag rá “D’fhíoraigh an tEagraí an tuairisc le doiciméid chearta.”, rud a mhéadaíonn muinín an Deontóra.

Mura seolann Eagraí an tiomsaithe airgid na doiciméid riachtanacha nó mura gcuireann an doiciméadú a cuireadh isteach amhras ar ár Roinn Slándála , féadfar an cuntas a bhlocáil agus, i gcás amhras réasúnach calaoise, a thuairisciú don ionchúiseamh. Sa chás go dteipeann ar an mbailiúchán an fíorú, cuirtear na cistí bailithe ar ais chuig na Deontóirí. Ina theannta sin, féadfaidh ár riarachán bearta a ghlacadh chun cruthú cuntas nua a chosc trí úsáid a bhaint as sonraí pearsanta Úsáideoir ar leith.

D’fhéadfadh go mbreathnódh na nósanna imeachta fíoraithe ag 4fund.com ró-chasta nó ró-mhínéadach, ach déanaimid go léir chun muinín ár nDeontóirí a fháil. Níl aon spás le haghaidh camscéimeanna nó cásanna doiléir - oibrímid go trédhearcach agus go hionraic agus táimid ag súil leis an rud céanna ó na tiomsaitheoirí airgid. A bhuí leis an mbeartas seo, tá muinín ag na céadta mílte Úsáideoirí asainn, agus tá daoine i bhfíor-riachtanas tar éis teacht ar a gcúnamh.

Ná déan dearmad clárú dár nuachtlitir!Facebook Twitter


Tuairimí 0

Clarú chun nóta tráchta a chur leis.

Gan trácht ar bith go fóill, bí ar dtús le trácht a dhéanamh!