id: 28735w

Empowering African Graduates: Bridging the Gap to European Opportunities

Empowering African Graduates: Bridging the Gap to European Opportunities

Mitä varten keräät tänään varoja?
*laskettu keskiarvoina euroina, katso myös puolankielinen versio verkkosivustosta, joka on saatavilla osoitteessa zrzutka.pl.

Kuvaus

Hello! I'm Hornam, the Erasmus Mundus Coordinator for Ghana. I'm passionate about bridging the gap between recent Ghanaian graduates and graduate opportunities in Europe. By supporting our project, you're not just helping to create awareness, but you're also playing a key role in empowering these graduates to seize international opportunities. Every contribution makes a significant difference. Thank you for your generosity and belief in their potential!

Kuvausta ei ole vielä tehty.

Kuvausta ei ole vielä tehty.

Sijainti

Lahjoitukset 1

 
Piilotetut tiedot
1,90 €

Kommentit 2

 
2500 char